Norwegian-French translation of plutonium

Translation of the word plutonium from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plutonium in French

plutonium
kjeminoun plutonium [m]
Similar words

 
 

More examples
1.De innbefatter beskrivelsen av Irskesjøen som verdens mest radioaktive, med 1 / 4 tonn plutonium liggende på havbunnen som et resultat av daglige utslipp på over to tonn radioaktivt vann.
2.De skal ha tilbudt Irak uran og plutonium i betydelig omfang, og Irak skal sammen med Taiwan og Filippinene ha blitt tilbudt tungt militært utstyr og kjøretøyer.
3.De stoffene, f.eks. plutonium, som blir brukt i fremstillingen av atomvåpen, er så radioaktive og varige ødeleggende at de bare gjennom selve produksjonen, fraktingen og lagringen alt er i full gang med å forgifte kloden.
4.Den japanske regjering vurderer nå ytterligere sikkerhetsforanstaltninger i forbindelse med transporten av 189 kilo rent plutonium fra Frankrike.
5.Det er i første rekke plutonium, der bare noen gram kan være nok til å ta livet av et menneske.
6.Det skal ha en last med det høyradioaktive og giftige materialet plutonium ombord.
7.Dette er kreftformer som fremmes av plutonium.
8.Japan får størstedelen av sin plutonium fra USA.
9.Japan har tidligere mottatt 700 kilo rent plutonium fra Storbritannia.
10.Kinas planer om å lagre radioaktivt avfall medfører en mulighet for at kineserne kan bli i stand til å utvinne plutonium fra avfallet.
11.Mens opprustningsvanviddet fortsetter, nå også med planer for verdensrommet, blir mennesker drept av stråleskader fra uranium og plutonium, produsert, fraktet og lagret i eget land.
12.Plutonium er et materiale av vesentlig betydning for fremstillingen av atombomber.
13.Samtidig har det foreligget sterke indisier på at Windscales produksjon - revinning av plutonium for sivil og militær bruk av avfallsstoffer fra andre europeiske kraftverk - har hatt store konsekvenser for nærmiljøet i NordEngland så vel som resten av det europeiske samfunn.
14.Dr. Nasr Hamudi i det egyptiske atomforskningssenter, Cairo, bekrefter at den irakske reaktoren (som ble bombet av Israel) i hemmelighet produserte plutonium av" våpengrad" (fremstilling av atombomber) i de" hete cellene" i reaktoren.
15.Kasselakis fortalte meg at kofferten var fylt med uran og plutonium.
16.Angivelig gjadlt det plutonium som atomvåpenmotstanderen Treholt skulle faldby for salg.
17.Den kan produsere anriket plutonium i så store mengder som det trengs for å lage en serie av kjernefysiske våpen.
18.Dette er noe av bakgrunnen for at fiskerne reagerer, og det var også bakgrunnen da Pariskommisjonen, hvor både Norge og Storbritannia er medlemmer, ifjor vedtok å stille meget strenge krav til anlegg som gjenvinner plutonium.
19.INDIA startet mandag en ny atomkraftreaktor som er i stand til å produsere plutonium til militært bruk.
20.Man fryktet antagelig for at kinesernes plan om å lagre radioaktivt avfall kunne gi dem en mulighet for å utvinne plutonium et viktig element i produksjonen av kjernfysiske våpen.
21.Men efter at India nå er blitt selvhjulpen med anriket plutonium, mener myndighetene seg berettiget til å nekte internasjonale kontrollører adgang.
22.Mer enn 40 tonn uran som ifølge eksperter kan brukes til å fremstille to kilo plutonium, kom til Israel gjennom Luxenbourg fra Storbritannia, før eksporten ble oppdaget av inspektører ved EFs atomvåpenbyrå (EUROTOM).
Your last searches