Norwegian-French translation of prestisje

Translation of the word prestisje from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prestisje in French

prestisje
generellnoun prestige [m]
Synonyms for prestisje
Derived terms of prestisje
Similar words

 
 

More examples
1.Det som for meg nå er blitt spørsmålet er om prestisje teller mer enn realisme.
2.Forskningen har hatt gode dager og har nå den prestisje som omsorgen for pasientene hadde før i tiden.
3.Det er forsåvidt ingen prestisje knyttet til de enkelte elementer i Luftfartsplanen, sa samferdselsministeren.
4.Det er gått politisk prestisje i spørsmålet om hovedflyplass på Østlandet !
5.Det er heller ikke til å komme fra at Stortinget er et sted preget av prestisje, PRaktivitet og andre" ytre" ting, som kanskje ikke er så verdifulle når det kommer til stykket.
6.En rekke stater ønsker å skaffe seg atomvåpen fordi det vil gi nasjonal prestisje.
7.I og med at det er de to ledende lagene i Osloområdet ligger det mye prestisje i det hele.
8.Norges Røde Kors legger ikke noe prestisje i arbeidet for å skaffe opplysninger rundt drukningsulykker, men har fra iår satt i gang dette arbeidet for å kunne drive en effektiv in formasjonstjeneste som kan endre ulykkesstatistikken, sier informasjonssjef Karin Steenstrup.
9.Norsk politi har satset mye penger og prestisje på saken mot min klient Richard Carter, men nå bør han efter mitt syn løslates.
10.Nå må vi på Nesodden stå sammen og ikke la det gå partipolitisk prestisje i saken.
11.Prestisje og vokting på" medspillere" ser ut til å dominere trafikkinformasjonen i større utstrekning enn fornuftig samarbeide, mener han.
12.Vi må unngå prestisje og være villig til kompromiss.
13.Altså en relativ høy frihet for billedkunsten som tilførte regimet prestisje.
14.Arafat er i Kina for fjerde gang, og observatører ser besøket som et ledd i arbeidet med å bygge opp hans prestisje foran de palestinske forsoningsdrøftelser i Alger.
15.Arbeiderpartiet var blant de partier som kjempet for prøveordningen med lørdagsstengte vimonopolutsalg, men partiet knytter ikke prestisje til dette standpunkt.
16.Av hensyn til sin internasjonale prestisje blir det også vanskelig for SovjetUnionen å stritte imot.
17.Avisen fordømte det den kalte kunstnerisk treghet blant regissørene, og mente dette skader Moskvascenens prestisje.
18.Avlysningen er et slag mot den østtyske stats og partisjefens prestisje, melder NTBReuter fra ØstBerlin.
19.Begrunnelsen var" frykt for at saken da på grunn av nasjonal prestisje kunne låse seg fullstendig eller bevisst bli trukket ytterligere i langdrag.
20.Cuba satser fortsatt hardt på idrett, og nærmer seg USA i de panamerikanske leker, det gir landet høyere prestisje og større politisk tyngde i området, mener dr. Riordan.
21.DEN amerikanske invasjonen på Grenada i oktober ifjor ble umiddelbart en belastning for USAs prestisje rundt om i verden.
22.DET er noe fint med karneval, alle mennesker blir like, det er ikke noen politikk i det, ingen prestisje, alle er med.
23.Da Helsedirektoratet ble bygget ut i årene efter siste verdenskrig, la daværende helsedirektør Karl Evang betydelig prestisje i at direktoratet både skulle være en departementsavdeling og et fagdirektorat.
24.Da de to la ut i femte par var det klart at det sto prestisje på spill, selvom vi fortsatt skriver november måned.
25.Da denne støtte smuldret opp i Vietnamkrigens år, var det heller ikke mulig å fortsette en politikk som den amerikanske regjering hadde satset så mye prestisje, så mange penger og efterhvert også så mange menneskeliv på.
26.Da disse opplysningene er blitt behandlet på en måte som skader mitt lands anseelse og prestisje av personer som synes interessert i å redusere betydningen av Contadoragruppens fredsbestrebende dialog i MellomAmerika, tillater jeg meg å komme med følgende oppklaring, som jeg håper De vil ta inn i Deres avis som et middel til å få presentert et mer balansert bilde av det som har hendt i Mexico i denne saken, så meget mer som Mexico legger stor vekt på norsk opinion i spørsmål av humanitær karakter.
27.Davis Cups 1. runde spilles verden over i disse dagene, turneringen har fått tilbake sin store prestisje.
28.De får hverken i pose eller sekk, og sitter igjen med dårlig lønn og svekket prestisje.
29.De politiske myndigheter har aldri lagt skjulpå at hovedhensikten var å øke landets prestisje.
30.Den 38 år gamle Ortega har fremstått som den av sandinistlederne med høyest internasjonal prestisje siden FSLN marsjerte inn i Managua den 19. juli for fem år siden efter å ha knust Anastasio Somozas dikatur.
Your last searches