Norwegian-French translation of regelmessig

Translation of the word regelmessig from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regelmessig in French

regelmessig
forrådadjective constant, régulier
Synonyms for regelmessig
Derived terms of regelmessig
Similar words

 
 

More examples
1.Jeppe paa Bierget"," Erasmus Montanus"," Den Stundesløse" og flere til spilles regelmessig.
2.Jevnt og regelmessig arbeide.
3.De holder seg friske ved å komme hit regelmessig.
4.De som har regelmessig menstruasjon, vil efterhvert finne ut at syklus varer et bestemt antall dager.
5.Det blir trolig også første gang det blir regelmessig chartertrafikk på en norsk kortbaneflyplass.
6.Det bør her tilføyes at brosjyren advarer mot å stoppe bruken av et preparat som man av helsemessige årsaker er avhengig av å bruke regelmessig.
7.Det er helt klart, sier Wintherbo, at når vår avis er utkommet regelmessig hver fjortende dag i snart tre år, og har et opplag på 35 500 eksemplarer, må vi ha fortrinnsrett til dette navnet fremfor et blad som først kom på markedet 9. november iår.
8.Det er nå mulig å bruke blodprøvene fra promillekontroller til videre analyser, for å finne ut om vedkommende bruker alkohol regelmessig.
9.Dette er dessuten første gang Widerøe kommer i regelmessig chartertrafikk utenlands, sier marketingsjef Knut SchiemffLarsen i Widerøe til Aftenposten.
10.Egentlig tar vi i første rekke sikte på å få med dem som ikke har drevet regelmessig trening før, sier Elvestad som imidlertid understreker at opplegget har vært åpent for alle.
11.Herr Nedergård er et meget regelmessig menneske, fortalte den eldre damen.
12.Hvor viktig er det å trene regelmessig ?
13.Jeg fikk problemer med ryggen og har siden gått regelmessig til fysikalsk behandling.
14.Jeg ville følt meg enda bedre hvis jeg tok medisinen min regelmessig, men jeg slurver litt med det, sa han.
15.Med en regelmessig justering av opptakskapasiteten er det ingen grunn til å skremme ungdommer bort fra lærerutdannelse.
16.Nå har dette snudd seg med Regjerigens beslutning om regelmessig aktivitet.
17.Opplegget i Hoppgruppe 2 har nok hatt mye å si for at jeg er blitt bedre iår, dessuten har jeg trent så mye mer jevnt og systematisk og fulgt treningsprogrammene mer regelmessig enn noen gang før.
18.Oppslutningen fra foreldrene har vært god, og de er nå regelmessig med.
19.Poteten skal ha en regelmessig form og være fri for såkalte mekaniske skader, såsom sår og rifter.
20.Regelmessig mosjon er en forutsetning om man vil komme i bedre form.
21.Riktignok er vi bare en gjeng" avdankede" studenter som har slått oss sammen, men vi trener regelmessig hele året.
22.Tanken på en mer regelmessig tilværelse og bedre betaling enn hva jeg hadde i NTB, pluss biinntekter, fikk meg til å søke sporveiene.
23.Undersøkelser har vist at selv de eldste vil ha godt utbytte av regelmessig trim.
24.Vi får dessverre fortsatt regelmessig tilsendt rasistisk materiale fra skoler som har mottatt dette.
25.Vi har hatt åpent i påsken de siste åtte årene og sender regelmessig mat til våre hjemmebundne.
26.Vi kommer hit regelmessig når smertene melder seg, og dermed klarer vi å virke i vår hverdag, sier Berit Veme fra Bærum og Siggen Myhre fra Oslo.
27.Vi ser også regelmessig annonser i aviser og lærerblader om ledige stillinger ; dessuten er det fremdeles mange som vikarierer i lærerstillinger uten at de har full utdannelse, sier høyskolelektor Edel Guttormsen ved Stavanger lærerhøgskole.
28.Vi skal bl.a. påse at han regelmessig blir sjekket opp av lege og tannlege.
29.Vi vet det er visse ting vi trenger regelmessig for å ha det godt.
30.Årsaken til at vi fanget opp dette tilfelle så raskt, var at utenforstående reagerte på hvor tynn denne piken var blitt, sier Kolsrud, som har piken til behandling og regelmessig observasjon.
Your last searches