Norwegian-French translation of regresjon

Translation of the word regresjon from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regresjon in French

regresjon
biologinoun régression [f]
Synonyms for regresjon
Similar words

 
 

More examples
1.De mest forbausende beviser for hypnotisk regresjon til fortiden ble presentert av den franske lege de Rochas i 191 1.
2.Som ugjendrivelige beviser for reinkarnasjon har spiritistene ved gjentatte anledninger fremlagt eksempler på spontane erindringer om tidligere liv, regresjon av bevisstheten under hypnose og forutsigelser om reinkarnasjon.
3.Maskuline og feminine kvaliteter, erotiske krefter, Ødipus og Elektrakompleks, Anima og Animus, løsrivelseskamp, om regresjon og kreativitet i mennesket og mennesker i mellom.
4.Overlegen sa i sitt vitneprov i Oslo byrett at han hos Juklerød mente å legge merke til en klar regresjon.
Your last searches