Norwegian-French translation of regressiv

Translation of the word regressiv from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regressiv in French

regressiv
oppførendeadjective régressif
Similar words

 
 

More examples
1.Det er rett og slett ugjørlig å være nasjonal, provinsiell eller for den saks skyld regressiv innenfor det moderne fellessprog som disse teknikker og uttrykksformer representerer.
2.Men det verste er at tabellen også er regressiv, dvs. at jo bedre resultatene er, desto færre poeng blir de honorert med.
Your last searches