Norwegian-French translation of reparasjon

Translation of the word reparasjon from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reparasjon in French

reparasjon
generellnoun réparation [f]
  skadenoun réparation [f]
  aksjonnoun réparation [f]
Synonyms for reparasjon
Similar words

 
 

More examples
1.De 12 bud for bilreparasjoner" tar sikte på å unngå uenighet mellom bileier og verksted efter en reparasjon.
2.Helt fra Tromsø får jeg sko for reparasjon, forteller Kai Bogen, som er Skomakerlaugets oldermann selv om han med sine 38 år er den yngste blant mannlige kolleger.
3.I dette håndverket får jeg skape selv, enten det er reparasjon av gammelt eller produksjon av nytt, forteller han.
4.I en tid preget av ventelister ved sykehus, store utgifter til kurering av sykdommer, og stramme budsjettrammer, bør myndighetene på ny vurdere betydningen av å satse mer på det å forebygge enn på" reparasjon" av mennesket, sier dr. Tellnes.
5.75% av sosialbudsjettet, og det er stort, går med til reparasjon av" velferdssykdommer" som langt på vei kunne vært unngått ved riktig kosthold.
6.Aktivitetene ved verkstedet har vært jevnt fordelt mellom reparasjon, ombygging og nybygging i tillegg til mekanisk virksomhet, som blant annet har omfattet produksjon av vinsjer.
7.Besøket ble avsluttet neste morgen ved syvtiden, da gjestene dro fra den lokale brygge med kurs for et skipsverft i Skaalefjord, som stadig har sovjetiske båter til reparasjon.
8.Bidraget skal gå til kjøp av norske konsulenttjenester i forbindelse med sluttføring av prosjekter for utbedring av vannforsyningen og reparasjon av sykehus og skoler.
9.Båten er gått til Haugesund for reparasjon av skader den ble påført i en kollisjon i Nordsjøen.
10.Bøyen må muligens til land for reparasjon.
11.Da Aftenposten var ombord på skipet som nå ligger for reparasjon ved verftet Kuwait Shipbuilding la ennå fragmenter efter rakettene spredt omkring.
12.Dagens gullklokkekandidat tok seg et hvileår ifjor i forbindelse med reparasjon av huset.
13.De ferskeste omkostningsoverslag for reparasjon av vannlekkasjene i Stortinget Tbanestasjon lyder på 130 millioner kroner.
14.De nye forretningsvilkårene gir ellers klare retningslinjer for hvordan man skal forholde seg ved innlevering av bilen, ved bestilling av reparasjon og hvilke krav kunden har til fagmessig utførelse av arbeidet.
15.Den ble fjernet under begge verdenskriger, og var også inne til reparasjon i 1925.
16.Den nøyaktige størrelsen på tunnelene er ikke kjent, bortsett fra at store atomubåter kan snu inne i dem og passere andre undervannsbåter som er til vedlikehold og reparasjon.
17.Der skal det foretas inspeksjon, og antagelig reparasjon.
18.Dessuten vil det satse på vedlikehold, inspeksjon og reparasjon av undervannsinstallasjoner.
19.Det avanserte solobservatorium" Solar Max" kretser igjen over Jorden i fullt arbeidsdyktig stand, efter en reparasjon foretatt av astronauter ute i rommet.
20.Det er Skipskontrollen som har krevet reparasjon av skipets maskin.
21.Det er nødvendig for å efterkomme de pålegg om reparasjon som Skipskontrollen har gitt, melder Hamar Dagblad.
22.Det går opptil fjorten dager å få frem reservedeler til en reparasjon som tar 10 minutter.
23.Det kan være vedlikehold og reparasjon av bil, opppussing og modernisering av leilighet, overtid på jobb og lignende.
24.Det måtte være bedre at personer som har begått mindre alvorlige lovbrudd, heller kunne gjøre samfunnet og sine medborgere en tjeneste som en form for" reparasjon" av den skade de har forvoldt, enn å bli sperret inne i fengsel.
25.Det portugisiske turistskipet" Funchal" kunne seile til verft for midlertidig reparasjon efter skipskollisjonen.
26.Det vil kunne tilby mannskaper og spesialiserte tjenester i forbindelse med installasjon, reparasjon, ombygging og vedlikehold av faste plattformer, samt med montasje av mottageranlegg for olje og gass på land.
27.Det vil neppe være mulig, mener kapteinen, å foreta reparasjon, med oljelasten ombord.
28.Efter regulering / reparasjon sender selskapet en rekvisisjon til justervesenet, som kontrollerer pumpen på ny.
29.En elektriker arbeider med installasjon samt vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner.
30.En foreløbig reparasjon av skaden må skje i Dubai, men først må rederiet bestemme seg for hva som kan gjøres med de 230 000 tonn olje" Thorshavet" er lastet med.
Your last searches