Norwegian-French translation of repertoar

Translation of the word repertoar from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

repertoar in French

repertoar
teaternoun répertoire [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Det skjedde på initiativ fra en korleder i Sundsvall.Sammen satte vi opp et passende repertoar, og kontaktet forskjellige kor rundt om i Sverige.
2.Far beklaget nettopp det selv, at han aldri fikk anledning til å spille til dans i senere år, bare på konserter med et sterkt begrenset repertoar.
3.Får vi den nye teatersjefens repertoar ?
4.Per skal hjelpe meg å velge repertoar for platen, det er jo et hav av stoff, sier Laila, og vi forsøker å finne melodier som ikke er så mye brukt.
5.SteenNøkleberg skal også ha honnør for sitt planmessige arbeid med å presentere et bredt repertoar, ikke minst av norsk musikk fra forskjellige epoker, sa han.
6.400 låter står på texanerens repertoar, så her er det litt av hvert og noe for enhver smak, skulle vi tro.
7.Alt er musikk, sier Austbø, som understreker at han alltid har vært opptatt av å ha et bredest mulig repertoar.
8.Asker Storband er av forholdsvis ny dato, og satser på et bredt repertoar.
9.Barnestykkene" Nikken"," Rødhette" og" Sansekassa" står også på Sogn og Fjordane Teaters repertoar denne vårsesong, men til høsten kommer teatret til å satse sine ressurser på revy.
10.Da Allison var i Molde fikk vi høre alt vi kunne ønske av hans originale repertoar - unntatt Parchman Farm.
11.Da presenterer de 30 kormedlemmene et tverrsnitt av korets repertoar gjennom 100 år.
12.Daglig får hun praktisert alle sine sprogkunnskaper, et repertoar på fem tungemål.
13.De 17 musikkinteresserte barn og ungdommer som bandet består av idag, øvde på et nytt repertoar.
14.Den 76 år gamle Karajan - som nylig underkastet seg en ryggoperasjon - har villet begrense orkestermedlemmenes rett til å spille på egenhånd, i egne kammerorkestre og mindre ensembler som inngår separate plate og TVavtaler, avtaler som iblant kommer på tvers av orkesterets timeplaner. von Karajan har på sin side truffet" ensomme avgjørelser" om repertoar, turneer, ansettelser uten å trekke inn orkestermedlemmene, noe disse mener de har krav på at han gjør.
15.Den som overtar, må iallfall innøve et nytt repertoar.
16.Derfor hører suitene med til de utfordringer en toppcellist vil ha på sitt repertoar.
17.Dessuten på grunn av sitt repertoar som består av et stort antall norske originalkomposisjoner for storband.
18.Det betyr ikke at Sissel Vist Bakke ikke er i stand til å løse større musikalske oppgaver, men hun bør først og fremst finne sin stemmetype, utvikle stemmeregisteret og velge et repertoar der hun sanglig sett får formidlet det hun tydeligvis har på hjertet.
19.Det er en gruppe dannet av medlemmene, som har full bestemmelsesrett over gruppens økonomi, repertoar, produksjon og sammensetning, og der medlemmene har virksomhet innen teater eller dans som profesjon og arbeider i gruppen på heltid.
20.Det er et teater som har avspeilet alle livets fasetter og ikke hatt et ensidig repertoar.
21.Det er sikkert og visst at den gjorde, og Det norske solistkor hadde et ualmindelig veltilpasset repertoar for anledningen.
22.Det kan forklares ved den fremtidsrettede oppdeling av storkinoer i småkinoer med differensiert repertoar, som bl.a. Oslo forlengst har slått innpå.
23.Det kan vel diskuteres om det var gunstig å plassere to karaktermessig så vidt like verker sammen, men begge er selvsagt betydelige og står for sjelden på pianistenes repertoar.
24.Dette er en del av maleren Dag Fyris repertoar.
25.Efter at vi hørte henne i Antibes, har hun også sunget inn mer poppregede plater, med repertoar hentet både fra" Hair", The Animals og Bee Gees.
26.En topp sanger med variert repertoar, og vi syns han sang" Parchmans Farm" bedre enn ett av sine forbilder, Mose Alleson.
27.En yngre og 80 kilo slankere skuespillerinne ser sitt snitt til å prøve seg både på stjernens repertoar og venn - noe som blir en smertelig opplevelse for henne.
28.Enda 50 prosent av mitt repertoar er russisk musikk.
29.Et band som burde by på et gjennomarbeidet repertoar efter det vi har hørt live og på plater med meget velskrevne arrangementer.
30.Et repertoar valgt og dominert av skuespillere har en tendens til å være trivielt, smiskende, imiterende og kjedelig.
Your last searches