Norwegian-French translation of represjon

Translation of the word represjon from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

represjon in French

represjon
politikknoun répression [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Ble det likevel gjort forsøk på opprør, skulle det bli møtt med skarp represjon.
Your last searches