Norwegian-French translation of repressiv

Translation of the word repressiv from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

repressiv in French

repressiv
generelladjective répressif, de répression
Similar words

 
 

More examples
1.Hvor livet av mange grunner er et hardt liv å leve, hvor det hersker store ulikheter mellom menneskene, og hvor maktens utøvere er dårlig temmet av motmakt, der er viktige forutsetninger tilstede for en meget repressiv kriminalpolitikk.
2.Nasserperioden blir i eftertid, selv blant folk som så, og ser, med sympati på dens sosiale og økonomiske reformpolitikk, betraktet som særdeles repressiv når det gjelder politisk frihet og demokratiske rettigheter.
Your last searches