Norwegian-French translation of rette opp

Translation of the word rette opp from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rette opp in French

rette opp
generellverb rajuster
  urettferdighetverb réparer, remédier, corriger, redresser [literature], remédier à, effacer
  feilverb rectifier, corriger, remédier, racheter
  problemverb remédier, porter remède à
Synonyms for rette opp
Derived terms of rette opp
Anagrams of rette opp
Similar words

 
 

More examples
1.Drømmen om Israel" av Nils A. Butenschøn synes å ha som hovedanliggende å rette opp skjevheter som florerer i Norge når det gjelder MidtØstenproblematikken.
2.Bedriftens økonomi er så vanskelig at styret har vært nødt til å foreta seg noe, og dette er ett av tiltakene som skal bidra til å rette opp underbalansen, sier Dalen.
3.Det vil vi rette opp.
4.Eller kanskje treskjærer, la jeg til for å rette opp blamasjen.
5.En forsterkning gjennom dette apparatet bør kunne rette opp mye, mente hun.
6.En viss skjevhet i mannens disfavør må til for å rette opp den kvinnediskriminering som har vært gjeldende opp til nå.
7.Endelig fikk jeg chansen til å rette opp min feighet under Oslodagene, stråler Sissi Solberg, som i sin tid snøt Radio Oslojournalisten Petter Nome for et intervju, da hun sto som nervespent konferansier for Oslorestaurantenes Spikersuppegilde.
8.Heldigvis har vi noen budsjettposter hvor det er penger, og som kan benyttes til å rette opp situasjonen, men det er ingen tvil om at det går i retning av et dårlig økonomisk" driftsår" for Vålerengens fotballavdeling, som i fjor hadde et overskudd på 560 000 kroner, efter et publikumsgjennomsnitt på 9878 tilskuere, sier Jørgensen.
9.Hvis enkelte ting i brosjyren var uklart formulert, vil vi selvfølgelig rette opp dette, sier informasjonssjef Kjell G. Rosland til Aftenposten.
10.Idag arbeider vi systematisk for å rette opp de feilene som ble begått, og vi er allerede kommet langt på vei, både med hensyn til å få ned inflasjonen, dempe omkostningspresset, øke tilgangen på egenkapital og la bedriftene beholde mer av overskuddene.
11.Jeg ville rette opp en urettferdighet.
12.Mange har regnet med å rette opp dette senere på våren, men da kommer reguleringene.
13.Mange sider ved idretten kommer ikke frem gjennom NRK idag, dette vil vi rette opp.
14.Men, sa han, det er vår faste overbevisning at det er mulig å rette opp dagens alarmerende utvikling, stanse våpenkappløpet, redusere, for senere totalt å fjerne krigstruselen.
15.Månedene efter at halvårsresultatet ble gjort opp har vært noe bedre, og vi har tro på at vi kan rette opp avvikene på driftsresultatet i annet halvår.
16.Møtene har dessuten bidratt til å rette opp noen klare misforståelser om den norske prisreduksjonen, sa Yamani.
17.Når du mener å vite hva du har gjort feil, hvorfor kan du da ikke rette opp dette i en ny sesong ?
18.Ordningen er ikke ideell, men vil kunne rette opp endel av de åpenbare skjevheter og urimeligheter som hefter ved den gjeldende valgordning, heter det i en uttalelse fra sentralstyret.
19.Takket være Norge og Storbritannia har vi fått en slags krisestemning innen OPEC som gjør det mulig å gjennomføre tiltak som kan rette opp situasjonen.
20.Vi arbeider på en konsesjon fra departementet, en konsesjon vi fortsatt er interessert i å ha, og vi er villige til å rette opp de feil som gjøres under marsjen, sier redaktør Harald Berentsen i Janco til Aftenposten.
21.Vi er innstilt på å rette opp inntrykket, sier Jan Lindvall, som får med seg de samme tre som gikk stafetten.
22.Vi har hatt en svak vårsesong, men vi tror vi vet hva vi har gjort galt og trener nå for å rette opp dette.
23.Vi må til stadighet rette opp det skjeve inntrykk av rikdom som folk får når de reiser fra Fornebu på brede veier og med neonlys inn til sentrum av Akershus - Oslo.
24.Vi skal ikke som våre nærmeste naboland rette opp en underbalanse i utenriksøkonomien som har fått bygge seg opp over en årrekke, påpeker han.
25.Vi vil fullføre jobben med å rette opp Danmarks økonomi, erklærte statsminister Schlüter på ny foran tirsdagens folketingsvalg.
26.Vi vil med boken rette opp informasjonssvikten som har gjort nordmenn alt for troskyldige overfor øststatenes tilstedeværelse her i landet, sier de.
27.Å ha ansvaret for en så dypt alvorlig oppgave som å forsvare et land med militære midler er spesielt og noe annet enn å være sjef for en virksomhet hvor et sammenbrudd kan være beklagelig, men som i alle fall efterlater en mulighet til å rette opp tingene efterpå.
28.AF krever at justeringsog normeringsforhandlinger blant annet må bidra til å rette opp begynnerlønningene for statsansatte med høyere utdannelse.
29.Aksjekapitalen var tapt, og det fantes ikke driftsmidler som kunne bidra til å rette opp den finansielle stilling.
30.Alle positive, konstruktive krefter må samarbeide for å rette opp Osloøkonomien.
Your last searches