Norwegian-French translation of rette ut

Translation of the word rette ut from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rette ut in French

rette ut
generellverb devenir droit
Derived terms of rette ut
Anagrams of rette ut
Similar words

 
 

More examples
1.Istedenfor å sette på nye ekjermer og dører, er det billigere å la en tiåring stå med hammer og rette ut skadene.
2.Når skinnegangen i Dronningens gate en gang brytes opp, er det meningen å" rette ut" sporene i Biskop Gunnerus gate, slik at man får sporforbindelse til Stortorvet og Storgaten.
3.Vi ser på flere muligheter til å rette ut jernbanelinjer på strekninger som idag er svært tidkrevende.
4.Det vil de aldri bli, eftersom den harde, regelmessige overflaten er velegnet til å rette ut hornhinneskjevheter på øyet.
5.Han er virkelig et syn når han setter ut fra hytta med jernstaffeli og tuber på jakt efter den rette utsikten.
6.Og da kan en av de voksne ta seg en halvtime, rette ut ryggen i pauserommet, det eneste rom i huset med voksne møbler.
Your last searches