Norwegian-French translation of salgbar

Translation of the word salgbar from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

salgbar in French

salgbar
generelladjective vendable
  handeladjective vendable
Similar words

 
 

More examples
1.My Funny Valentine" fremfører hun litt anderledes enn vi har hørt tidligere, med skifting til raskt tempo underveis, noe som gjør den kjente jazzstandard mer salgbar.
2.Bare" sikker", salgbar kunst er sikret sponsorhjelp, og jeg frykter amerikanske tilstander med stjernedyrkelse og tragiske kunstnerskjebner.
3.De har i ung alder hatt en salgbar dataide, og har lykkes i å bygge opp store bedrifter før de har fylt 25 år.
4.Den brøt med alle regler for hva man trodde salgbar pop skulle være.
5.Forbrukerrapporten kjenner til flere tilfeller hvor selgeren er blitt sittende igjen med store annonseregninger fra eiendomsmegleren fordi eiendommen ikke var salgbar til den pris megleren insisterte på å forlange, heter det.
6.I våre dagers TValder gjelder det for en vinner i tillegg å være salgbar ; ha et positivt image og en ikkeoffensiv personlighet.
7.Ispedd denne strøm av politisk sverting er saken blitt laget til en salgbar kriminalhistorie av første klasse, som i Dagbladets 11 - elleve - siders reportasje 24. januar, med overskrifter som varierte fra" Spionens tomme stol" til, om Evensen," Han har nøkkelen til spionen Treholt".
8.Men når det amerikanske Senatet, hvor republikanerne har flertall, fordømmer USAs politikk overfor Nicaragua med 84 mot 12 stemmer, er det et meget sterkt vidnesbyrd om at politikken ikke er salgbar hjemme heller.
9.Norsk shippingekspertise i den britiske kronkolonien er salgbar vare - og i vekst.
10.Det er gjort forsøk med å bruke pepsin fra fisk i osteproduksjon, og man har oppnådd salgbar kvalitet.
11.Wenche Myhreplatene er salgbar musikk, og alt hun gir ut er økonomisk sikret.
12.Denne støtteordningen er blant annet kommet istand for å hjelpe litteratur som ikke er lett salgbar, samt dristige, små forlag som vil ta en chanse.
13.Det finnes nok av foreldede holdninger rundt omkring i redaksjonene om at kvinnefotball ikke passer seg, og at den i alle fall ikke er salgbar for avisene.
14.Dette er diggernes minnemedaljer, i ny avstøpning og som salgbar mynt.
15.En kultivert østers er salgbar efter to til fire år, mens naturøsters bruker langt mer tid på å nå salgsstørrelse.
16.Når man hevder å gjøre bruk av en noe nær ufeilbarlig, videnskapelig verdensanskuelse, blir dette tungt salgbar vare.
17.Platebransjen som gir ut mindre salgbar musikk, må slåss hardt for å bli sett og hørt.
18.Redaktøren av Paris Match bedømmer henne som mer salgbar enn" både Brigitte Bardot og Caroline av Monaco".
19.Siden det tar totre år å fore frem yngelen til salgbar vare, vil den første fisken komme på markedet tidligst høsten 1987.
Your last searches