Norwegian-French translation of saltvann

Translation of the word saltvann from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

saltvann in French

saltvann
kulinarisknoun saumure [f]
Derived terms of saltvann
Similar words

 
 

More examples
1.Det er en fremragende italiensk forsker som har funnet at en avledet kjemisk forbindelse av chitin kan brukes til å binde tungmetaller til rensing av både ferskvann og saltvann.
2.Både skip og biler er trolig påført store skader efter oppholdet i saltvann.
3.De kokes i saltvann tilsatt en god sprut flytende søtstoff (ingen tomme kalorier her !), et cayennedryss, totre laurbærblad og saften av en halv sitron.
4.Den består av tre, gress, stein og saltvann, og lar seg nøyaktig lokalisere.
5.Den er ikke urealistisk, men på kort sikt er det vanskelig å gjennomføre prosjektet fordi de ikke har nok lakseyngel som er ferdig for overføring til saltvann.
6.Døpt i saltvann, bekreftet med champagne, under fellessang av melodien" St.Thomas".
7.Egentlig er det rart at en by som Oslo, med saltvann langs kaiene og måker i luften, ikke har et eget fisketorv.
8.Fordi flyet har ligger i saltvann er det neppe restaurerbart.
9.Hadde fisken levet i saltvann eller ferskvann ?
10.Klorvann bør skylles ut så raskt som mulig, men det er ikke så farlig å la saltvann tørke i håret - tvertimot får det håret til å virke tykkere, nesten som leggevann.
11.Men ved hjelp av forgreninger fra den samme gjennomføringen påstås det altså at man kan få saltvann både til toalett og pentry, og de nødvendige uttakene kan godt monteres like over vannlinjen i de aller fleste båter.
12.Og hva som ble sagt da bassistpappa Arild helte saltvann på Lines lyse hode, kan vi ikke gjengi ordrett.
13.Saltvann med svovelsmak.
14.Jeg har bestandig hatt en dragning mot vann, og i første rekke sjøluft og saltvann.
15.Vi har satt ut ca. 40 000 innlandsørret, og spør ikke meg hvordan den klarer seg i saltvann, sier Per Aass i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.
16.Alle gleder vi oss over sol, sommer, saltvann og feriehygge.
17.Alt utstyr skal skylles med rent vann efter bruk i saltvann eller klorvann.
18.Bitterstoffer kan trekkes ut ved å forvelle bærene. eller ved å la bærene ligge i eddikkvann eller mildt saltvann natten over.
19.Brødskivene blir fulle av saltvann før smøret kommer på.
20.Både planter og dyr kan dyrkes / avles i ferskvann og i saltvann.
21.Da det sto ferdig for 25 år siden, var det Norges dyreste og flotteste hotell med egen badeavdeling, trimrom og svømmebasseng med saltvann.
22.De første gangene han hadde byttet morfin med saltvann, og gitt en på forhånd tom morfinampulle tilbake til sykepleieren sammen med saltvannssprøyten, var han så nervøs at det føltes som om han ville kaste opp.
23.De kommer igjen hvert eneste år for å samle sol og saltvann nok til å klare seg langt utover høsten.
24.Den ene gruppen får injeksjon av morfin i en bestemt dose, og den andre får et helt uvirksomt stoff som fysiologisk saltvann, mens pasienten selv tror at det er morfin.
25.Dessuten ligger ferskvann og saltvann lagvis ute i fjorden her.
26.Det er mye som taler for at varmepumpene bør vises den aller største oppmerksomhet - fornybar energi er der i jorden, fjellet, elver, bekker, fersk og saltvann.
27.Det kritiske øyeblikk var selvfølgelig idet han lot som om han knakk av toppen på ampullen, og i stedet satte sprøyten i hetteglasset med saltvann.
28.Det lille hetteglasset med fysiologisk saltvann som han i smug fylte sprøytene med, var ennå halvfullt og kunne brukes på mange turer.
29.Det viser seg da at mens ca. to tredjedeler av pasientene som fikk morfin oppnår smertelindring, blir hele en tredjedel av pasientene som fikk saltvann også smertefrie.
30.Dette brukes nå i arbeide for å avle frem røyearter som bedre tåler opphold i saltvann med det siktemål å gjøre røye til oppdrettsfisk.
Your last searches