Norwegian-French translation of sanksjon

Translation of the word sanksjon from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sanksjon in French

sanksjon
straffnoun sanction [f]
  rettsvitenskapnoun autorisation [f], permission [f], sanction [f]
Synonyms for sanksjon
Derived terms of sanksjon
Similar words

 
 

More examples
1.Som utgangspunkt kan restriksjoner i besøksadgangen ikke være noen adekvat og naturlig sanksjon mot misbruk i forbindelse med korrespondanse.
2.Den 9. juni 1880 bestemte det med solid flertall at regelen om statsrådenes adgang til forhandlingene skulle være gjeldende grunnlov uten kongens sanksjon og ba om at den skulle bli kunngjort på vanlig måte.
3.Det var Knut Selmers oldefars bror, Christian August Selmer, som var regjeringssjef i 1884, og som sammen med sine regjeringsmedlemmer ble straffedømt for å ha frarådet kongens sanksjon på Stortingets gjentatte vedtak om at statsrådene skulle møte i Stortinget.
4.En ombudsmann med et ekspedisjonsgebyr som sanksjon vil antagelig avtvinge noe større respekt.
5.Her heter det at bare hver tredje økonomiske sanksjon kan sies å være vellykket, at faren for å mislykkes blir større jo høyere man sikter, og at chansene for å fremtvinge forandringer i tilfellet SydAfrika neppe er større enn en til fem.
6.Oscar II som ikke for noen pris ville svekke sin egen og sitt råds maktstilling, nektet sanksjon.
7.Siden det ikke fantes noen klar regel i forfatningen, mente stortingsflertallet at kongen ikke hadde rett til å nekte sanksjon mer enn to ganger slik som ved vanlige lovvedtak.
8.Sikringen kom da sterkt inn som sanksjon overfor denne gruppe lovbrytere.
9.Alderen ved siste sanksjon var 41 år.
10.Begrensningen er at vi ikke har noen former for sanksjon i ILOsystemet mot de landene det gjelder.
11.De sovjetiske massemediers anklager mot den amerikanske utenriksministers ti dager lange visitt i de tre hovedsteder, kan ikke fremsettes uten sanksjon fra øverste hold i Kreml.
12.De var i likhet med den første gruppen 47 år i 1982, men de hadde pådratt seg 12,7 sanksjoner for forbrytelser, og tidsintervallet mellom første og siste sanksjon var 24 år - altså nærmere et kvart århundre.
13.Disse åtte menn var 33 år da de falt fra, men de rakk å pådra seg 10,3 sanksjoner for forbrytelser, og alderen ved siste sanksjon var 32 år.
14.Efter klagenevndens kjennelse om en annen sending, og den måten denne ble publisert på i vedkommende nærradio, fant vi det nødvendig å ta i bruk den neste form for sanksjon - kortvarig inndragning av konsesjonen.
15.Efter møtets åpning gikk statsminister Christian Michelsen på talerstolen og redegjorde for statsrådsmøtet i Stockholm 27. mai, der kongen hadde nektet sanksjon på konsulatsaken, og Regjeringen på sin side ikke ville kontrasignere kongens veto.
16.Eget norsk konsulatvesen vedtatt, Kongen nekter sanksjon.
17.Frankrike besluttet igår nokså overraskende å hjemkalle sin ambassadør i SydAfrika og forby alle franske nyinvestringer i landet.Til nå er våpenembargoen fra 1977 den eneste bindende sanksjon Sikkerhetsrådet har vedtatt mot SydAfrika.
18.Statsrådsaken igjen vedtatt, igjen nektet sanksjon.
19.Statsrådsaken vedtatt for tredje gang, Kongen nekter igjen sanksjon - har han absolutt veto ?
20.Tidsintervallet mellom første og siste sanksjon var 7,8 år, og alderen ved siste sanksjon var 25 år.
Your last searches