Norwegian-French translation of seks

Translation of the word seks from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

seks in French

seks
grunntalladjective six
  seksuell opptredennoun sexe [m]
Synonyms for seks
Derived terms of seks
Similar words

 
 

More examples
1.Alkoholmisbruk blant kvinner i et psykoanalytisk perspektiv er titelen på annen forelesning (i en rekke på seks) som holdes førstkommende lørdag på Universitetet i Oslo.
2.Av 25 elever i sjetteklassen er det seks som forstår hva de leser.
3.Barnas Eventyrdag" inngår i rekken av" Skogtreff", som Oslo og Omegn Turistforening og Aftenposten har holdt på med i seks år.
4.Borealis" omfatter 16 kunstnere fra seks land, inklusive Færøyene.
5.Brennende blomster" vil koste seks millioner kroner, det normale for en norsk spillefilm, og er planlagt presentert på filmfestivalen i Haugesund neste høst.
6.Da jeg var seks år, sluttet jeg å tegne", sier flyveren til den lille prinsen.
7.Den, som, i hensigt derved å forøve nogen forbrytelse, anskaffer, tilvirker eller oppbevarer sprængstoff... straffes med Fængsel i inntil seks år.
8.Der Kalle" var forøvrig meget amper i sin farvelkamp og fikk se det gule kortet før det var gått seks minutter.
9.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
10.En drøy påstand kanskje, siden åpningsseremonien fant sted for seks dager siden.
11.Frys"forslaget har allerede vært oppe til komitebehandling på FNplanet, og sammen med seks andre land deriblant Nederland avsto Norge fra å stemme.
12.Havjo" som tilhører rederiet Havtor Management vil bli liggende i Bahrein i seks dager før det trolig setter kursen mot Australia.
13.Hvordan skal voksne forholde seg til barns redsel, og til at fem til seks prosent av alle barn mener en atomkrig bør komme nå, bare for å få det overstått ?
14.I alle EFlandene svarer seks av 10 kvinner at de ville ta arbeide dersom de hadde mulighet til det".
15.Krestiane Kristiania" blir anmeldt på side seks i dagens avis.
16.Kvalitetsbedømmelse av silden ble foretatt efter tre til seks måneders lagring.
17.Kvitbjørn" har sammen med seks andre forskningsfartøyer, syv fly og fire helikoptere vært med på den største arktiske forskningsekspedisjonen som noen gang har vært foretatt.
18.La Cage" vant seks priser, deriblant for beste musical og beste mannlige hovedrolle i en musical ved George Hearn, mens" The Real Thing" sikret seg fem priser, inkludert tre av de fire fremste skuespillerprisene.
19.Lenger nede i artikkelen skriver han at generelt forfall var grunnen til innleggelse for seks av 10 pasienter.
20.Lokalavisen" for OL, Los Angeles Times, ventet i seks måneder før de fikk et intervju med Decker.
21.Moralsk" sett er ikke en hattenål mindre fordømmelsesverdig som mordredskap enn seks millioner" bomber". -" Man kan ikke dø mere enn en gang.
22.Opp klokken fem, og aldri på jobb senere enn seks.
23.Postkortene er på forhånd adressert til direktørene for seks store matvarekjeder.
24.Seks nordiske tekstilkunstnere" åpnes lørdag i galleri F 15 på Jeløy.
25.Seks personer søker en forfatter ?
26.Shes got it" heter det avsluttende jamopplegget, som får oss til å utbryte at det har de sandelig, samtlige seks medlemmer av denne gruppen også !
27.Tom" tok kontakt med meg i mai, og jeg kommer med opplysninger om funnet og hva brevene inneholder i seks større artikler i Dagbladet.
28.Trafikkalternativ Vest" håper at de foreslåtte tiltak vil redusere gjennomkjøringen med 30 prosent i løpet av seks år og 50 prosent i løpet av ti.
29.Treasure Supporter", også det en Wilh. Wilhelmsenoperert rigg, skal bore for Mobil i seks måneder, og derefter for Elf Norge i 1418 måneder - også det på markedsratenivå.
30.Turnus" er en liten gruppe skuespillere, syv i tallet - seks av dem medvirker ved dette gjestespillet - en fast instruktør, en musiker og en tekniker.
Your last searches