Norwegian-French translation of seksti

Translation of the word seksti from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

seksti in French

seksti
grunntalladjective soixante
  grunntallnoun soixante [m]
Derived terms of seksti
Similar words

 
 

More examples
1.Over seksti" ble en fast organisasjon i 1977 og har vokst jevnt siden.
2.Den har eksistert i seksti år.
3.Du har rundet de seksti og holdt på med idrett i alle år.
4.I sine hovedtemaer viser hun frem det som skjuler seg bak dagliglivets fasader i Norge i femti, seksti og syttiårene, sa Linneberg.
5.Jeg har spilt i over seksti filmer - men svaret må bli Ingmar Bergmans filmer.
6.Jeg lærte denne metoden da jeg selv var godt over seksti, og siden har jeg laget hundrevis av plagg.
7.Alt i håp om at den uglesette vannplanten som en ivrig nordmann importerte fra USA og satte ut i Østernvannet for seksti år siden, nå kan komme oss til gode.
8.Alt seksti år tidligere hadde de fått erfaringer med å bekjempe elefanter.
9.Annenhver tirsdag møtes de på Elevine kafe, og deltagerne er fra midten av tyveårene til langt over de seksti.
10.Avgiftene for disse tomtene er ikke endret siden kontraktene ble inngått for seksti år siden.
11.Avisen viser til en episode på slutten av seksti - tallet hvor en kasse med gamle NS - papirer ble funnet i kjelleren på Universitetsbiblioteket.
12.Barna derimot representerte hele seksti prosent av lånerne.
13.Begge lag foretok naturlig nok endel taktiske disposisjoner i løpet av de seksti minuttene.
14.Da hun døde i 1980, hadde hun vært med på å prege den psykoanalytiske teori og behandlingsteknikk gjennom seksti år.
15.Da jeg kom til svømmehallen, hadde seksti stykker møtt frem.
16.De er nå invitert til et møte med de seksti frivillige rundt krisesenteret for kvinner, som nå har fått eget hus i nærheten av Fagernes.
17.De fleste bodde i telt, selv om det fantes innendørs soveplass til seksti mennesker.
18.Den ble laget efter anvisning av en Christianiaborger som ble født i 1823, og som fra barneårene og opp til de nærmere seksti bodde i Øvre Slottsgate.
19.Den noen og seksti år gamle Nancy Reagan tok av 10 kilo efter attentatet mot mannen i mars 1981, og har aldri senere klart å komme opp igjen til sin ideelle vekt.
20.Der koster den ni kroner og seksti øre.
21.Derfor har vi et inderlig håp om at de nødvendige seksti millioner kroner skal være mulig å skaffe til veie.
22.Det er blitt en innbydende liten trykksak på seksti sider, hvor fagfolk redegjør for hva det er som gjør Marka så spesiell : faunaen, plantelivet, geologi og landformer, kulturminner, vann og vassdrag.
23.Det er en fin, fin ting å vinne venner, du kan gjøre det nå !...", skal vi hilse og si at de over seksti hadde volumet i orden.
24.Det gjorde de enkelt nok ved å dele dem ; kampen endte 2727 efter at Oppsal hadde ført i de 57 første av oppgjørets seksti minutter.
25.Det har vært flyttet trær med antatt alder på seksti til sytti år og med en stammeomkrets på 120 cm.
26.Det var 21. april for seksti år siden at idrettsgutten Reidar Haanes samlet sine venner i den store eika som prydet" grenselandet" mellom Heggeliveien og nu Konventveien.
27.Efter seksti år er risikoen for hjerteinfart fordoblet, og efter 20 år er den tredoblet.
28.En mann som bor i en av gågatens forretningsgårder, kan fortelle om nesten seksti innbrudd i løpet av tyve år.
29.Enten minnene er tyve, førti eller seksti år, husker vel alle fra skoletiden hvordan noen ble plaget og holdt utenfor kameratflokken.
30.For tiden får en privatpraktiserende fem kroner og seksti øre per time for å være i beredskap for sykebesøk, mens de kommunalt ansatte legene får cirka 200 kroner i timen som overtidstillegg i tillegg til rett til å avspasere.
Your last searches