Norwegian-French translation of sensur

Translation of the word sensur from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sensur in French

sensur
publiseringnoun censure [f]
Synonyms for sensur
Derived terms of sensur
Similar words

 
 

More examples
1.Den ble lagt frem for Statens Filmkontroll høsten 1982 og fikk såkalt hvit sensur.
2.Det har ingen ting med sensur å gjøre, for en slik vil verken vi eller de fleste andre ha.
3.Hans poeng var ikke først og fremst å rope om sensur og kontroll, men en slags undring over hvorfor i all verden NRKunderholderne er så lite følsomme overfor hva publikum egentlig ønsker.
4.I løpet av denne tiden har vi lært at" Folkeradioen uten sensur", som vi kalte oss i begynnelsen, nok bør drives efter litt strengere prinsipper enn hittil, sier ansvarlig redaktør Espen Holm i Ungdommens Hus Nærradio.
5.Vi har ikke noe til overs for kretser, enten de er kristelige eller politiske, som hver gang et programinnslag i NRK har inneholdt elementer de ikke liker, roper på sensur og straff.
6.Arbeiderpartiet vil ikkje innføre sensur på videofilmar.
7.Dagsrevyinnslaget som ble stoppet viser hvor effektiv den indre sensur i NRK er.
8.Dette for å utelukke" enhver form for ensretting eller sensur" fra rådets side.
9.Eg har stilt han to rundar spørsmål om hans diffuse haldningar til sensur som politisk virkemiddel.
10.Er Arbeiderpartiet for videosensur - eller er det tvert imot for å avskaffe delar av den einaste forma for sensur me har i dag, nemleg filmsensuren ?
11.Jau, ved å seia eit nei til sensur av film på rull, og samtidig gi eit skinn av eit slags" ja" til sensur av film på kassett !
12.Sensur og overvåking er en del av festivaldeltakernes hverdag", skriver avisen, og slår fast at man på forhånd visste hvordan det skulle bli.
13.Sensur skal tydelig være et akseptert middel mot politiske motstandere.
Your last searches