Norwegian-French translation of skeptisk

Translation of the word skeptisk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skeptisk in French

skeptisk
tviladjective défiant, méfiant, soupçonneux, incrédule, sceptique, douteur [arch.]
Synonyms for skeptisk
Similar words

 
 

More examples
1.Den moderne tid" - hva nå det måtte være, for enhver tid er til enhver tid moderne - er ikke skeptisk, den er rastløs.
2.Sosialistisk Ungdom er derimot skeptisk" til at SV skal inngå listeforbund, stod det å lese i Aftenposten mandag 24. september.
3.Den inntok til å begynne med en fullt forståelig skeptisk holdning, Men mine foreldre er liberale, og da det ble klart for dem at det ikke var noen som hadde hjernevasket eller presset meg til å konvertere, aksepterte de min beslutning.
4.Departementet stiller seg skeptisk til om Sami Aigi driver realistisk.
5.En fremmed kommer inn i skogen der de tre vennene holder til, og Lille Blå er meget skeptisk til dette besøket.
6.Far var nok den som var mest skeptisk til mitt yrkesvalg, forteller hun.
7.Ifølge tegninger vi har funnet, er Monolitten fundamentert på store granittblokker - Vigeland var skeptisk til betong - og granittblokkene går helt ned til fjellgrunnen.
8.Jeg er ikke så skeptisk til de nye media, men til vår vilje og evne til å bruke dem riktig, sa Svenning.
9.Jeg er interessert, men også meget skeptisk.
10.Jeg er litt skeptisk til gehalten i utspillet fra Sigurd Verdal.
11.Jeg er skeptisk til at slikt skal bli markedsvare, vurdert efter hvilken pikant historisk interesse det har.
12.Jeg forstår synspunktene, men er skeptisk til aksjonsformen, sier biskop Andreas Aarflot.
13.Jeg har forståelse for de synspunkter feltprestene forfekter i sitt brev om NATOs atomstrategi, men jeg er skeptisk til formen som aksjonen har fått.
14.Jeg har ikke bokset et stevne på halvannet år, så jeg må medgi at jeg var litt skeptisk, men jeg har forberedt meg svært godt og føler meg i fin form.
15.Jeg må innrømme at jeg har en skeptisk innstilling til kurser, seminarer og konsultasjoner.
16.Jeg var først skeptisk til slike besøk, men er det ikke lenger.
17.Jeg var veldig skeptisk til samarbeidet mellom våre folk og hjemmesykepleien.
18.Jeg vet ikke, sier formann Mollen, men jeg er skeptisk.
19.Konkurranse er sunt, men hvis banksjef Breiviks uttalelser vanligvis er så unøyaktige og misvisende, er jeg meget skeptisk til øvrige utsagn fra Oslobankens leder, sier Bodd, og henviser til et intervju med Breivik i Aftenposten fredag.
20.Lord Carringtons uttalelser tyder på at han stiller seg skeptisk til de aggressive talemåter som er så vanlige hos president Reagan og enkelte andre politikere i NATOlandene, fremholdt avisen.
21.Nei, for jeg var skeptisk selv også.
22.Samarbeidet har gått over all forventning suverent, sier hun, enda hun på forhånd var en smule skeptisk og forutinntatt mot" svensk profesjonalisme og verdensberømmelse".
23.Samtidig er jeg også litt skeptisk til den enkle virkelighetsforståelse, som også gjelder i Høyre, at man ved å skille ut ett element i et hele og erstatte det med et annet, løser alle problemer.
24.Synd at den yngre årgang av nordmenn stiller seg skeptisk til gamalost, sier Lønne.
25.41åringen var efter eget utsagn svært skeptisk til dette, men efter å ha fått noen drinker til innunder vesten ble han med på reisen.
26.ANDRE inntar tydeligvis en langt mer fryktsom og skeptisk holdning til disse bestrebelser.
27.Administrasjonen i landet og politiske ledere for alle fraksjoner har vært skeptisk innstilt til humanitære organisasjoner fordi de bl.a. var redde for politisk innblanding.
28.Aftenposten har god grunn til å tro at man på venstrefløyen er særdeles skeptisk til alt som kan minne om en forsiktig justering av standpunkter for å finne frem til komiteens minste felles multiplum.
29.Aksjonen ser også positivt på at all militær og chartertrafikk skal legges til Gardermoen, men er skeptisk til at støysvake charterfly skal kunne bruke Fornebu.
30.Alt ialt er jeg derfor blitt mer og mer skeptisk til planene om en sammenslåing av sekretariatfunksjonene i Oslo og København.
Your last searches