No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword slå et slag for. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Det er velferdsutvalget som på denne måten vil slå et slag for barn i et utsatt miljø, sier Øyvind Pedersen, og håper på stor oppslutning.
2.Jeg har ønsket å lufte ut situasjonen for å se om jeg skulle gå videre og slå et slag for historieforskningen eller trekke meg tilbake.
3.Vi vil gjerne være med og slå et slag for god film.
4.Vi vil slå et slag for boken.
5.Vi ønsker å slå et slag for ungdommen, sier Per Otto Lundberg, disponent for en nyåpnet dagligvareforretning på Lambertseter.
6.Bakgrunnen for festivalen er lysten til å slå et slag for trebåten midt i en plasttid.
7.Byantikvar Kjeld Magnussen vil redde den gamle kjeglebanen i Professor Dahls gate 32 (bygningen bak) og slå et slag for dette spillet.
8.DET har vært naturlig for ambassadør Austad å slå et slag for hjertepasienter under oppholdet i Norge.
9.De to vil gjerne slå et slag for sitt yrke.
10.Den 72 år gamle Luns benyttet også anledningen til å slå et slag for økte forsvarsbevilgninger i de vesteuropeiske NATOlandene.
11.Den svenske forfatterinnen Anna Wahlgren var i Oslo i forrige uke for å slå et slag for sin nye og allerede sterkt omdiskuterte" Barneboka".
12.Dersom Jan Willoch ønsker å slå et slag for arbeiderkoner som trenger dagmamma, bør han rette angrepet andre steder enn mot arbeidsmiljøloven.
13.Det har gitt mange sterke inntrykk, og vi gleder oss til å slå et slag for verdensbarnedagen, sier Birgit Strøm.
14.Det skal også bli flere filmer som avslører den moderne" imperialismen", og partiet mener også at man bør utnytte den voksende interesse utenlands for sovjetisk film ved å slå et slag for sovjetisk levemåte.
15.Dette gjøres hverken av godhet eller av et brennende ønske om å slå et slag for ytringsfriheten.
16.Egentlig hadde avisen ventet seg at" denne flokk av dyp juridisk innsikt og akademisk perspektiv ville slå et slag for pressefriheten.
17.For vår del vil vi slå et slag for en gjenoppstandelse av gamle Pernille.
18.Han er likevel ikke så sikker på om det er gjennom Afghanistankomiteen at han vil slå et slag for det okkuperte landet i fremtiden.
19.Han ønsket også å slå et slag for mystikken.
20.Hei, Mr. Munnspillmann, slå et slag for oss.
21.Jeg vil rett og slett slå et slag for CD med denne butikken.
22.La oss slå et slag for den !
23.Med sin kokebok" Eat the Norway" vil Aase Strømstad slå et slag for norske mattradisjoner - også i utlandet.
24.Men i disse EMfotballtider kan det kanskje være grunn til å slå et slag for de 89 minuttene som ikke inneholder scoringer.
25.Norsk Forbund for Hørselhemmede (NFH) vil slå et slag for å bedre NSBs service, spesielt på lokaltogene.
26.Nå er alle innstilt på å slå et slag for Lillestrøm, sier Tangen.
27.Nå har Lindahl vært i Norge for å slå et slag for filmene, helsekost og forskjellige kosttilskudd.
28.Også i den ser hun sitt snitt til å slå et slag for kvinnesaken ved å snu om på kjønnsrollemønsteret enkelte steder.
29.Onsdag er efterhvert blitt kjent som" Dynastidagen" av folk i restaurant og underholdningsbransjen, og nå skal vi slå et slag for å få publikum bort fra TVapparatene.
30.På svært velvillige betingelser har de stillet salen til Oslo Sommeroperas disposisjon, og med operaregissøren Per Boye Hansen i spissen håper Sommeroperaen å slå et slag for festsalen som konsertsal.