Norwegian-French translation of slite videre

Translation of the word slite videre from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slite videre in French

slite videre
arbeidverb besogner, peiner, trimer [informal], turbiner [informal], piocher [informal], bûcher [informal]
Similar words

 
 

More examples
1.Så de som vinner valgene i april, vil måtte slite videre for å prøve å rette opp den skakkkjørte økonomien.
Your last searches