Norwegian-French translation of småsaker

Translation of the word småsaker from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

småsaker in French

småsaker
anliggendenoun des vétilles [fp], des riens [mp]
Similar words

 
 

More examples
1.Almindelige, vettuge mennesker ser med store øyne på politikere som kaster seg ut i drabelige slagsmål om småsaker som kunne vært løst i stillhet på kammerset.
2.Det siste vil ofte føre til" overanstrengte konfrontasjoner" og" drabelige slagsmål om småsaker som kunne vært løst i stillhet på kammerset".
3.Dette kan synes harmløst i den løpende politiske kjeglingen om småsaker.
4.Her får man sengebord, lekkert sengeutstyr og småsaker som ikke finnes noen andre steder.
5.Hovedstadens muligheter er utallige, og dersom vi av og til kunne heve oss over reguleringsdiskusjoner, interpellasjoner og all verdens småsaker, kunne det tenkes at Oslo bystyre har noe å bidra med.
6.Mange småsaker kan også oppbevares i boder.
7.Slik rådet arbeider nå, drukner det i småsaker som nok tidligere hadde en viss betydning, men som nå klart må nedprioriteres.
8.Småsaker kan bli liggende til behandling hos politikerne i måneder og år før de finner sin løsning.
9.90 prosent av kriminaliteten gjelder tross alt småsaker.
10.De visste hva de kom efter, og bortsett fra endel småsaker i kiosken min, har de ikke stjålet andre ting.
11.En mindretallsregjering kan tape voteringer i mange småsaker.
12.Når vi har valgt å avvikle den over to dager, er det på grunn av misnøye med at tiden gikk med til småsaker og urealistiske forsalg, mens mer viktige prinsippsaker nærmest måtte klubbes igjennom.
13.Alle disse, med børsverdier på mellom ca. 60 og 120 millioner kroner, er" småsaker" i forhold til Kosmos og den fullmakten styret har, som efter dagens børskurs tilsvarer opp imot 450 millioner kroner.
14.Dette betyr imidlertid ikke at det er blitt færre narkomane, men politiet er kvitt mange småsaker og kan bedre konsentrere seg om de større sakene.
15.Dette er rett og slett inhumant ; disse menneskene kan få forstyrret sin fremtid på grunn av dette, sier han, og tilføyer at han tidligere er gått ut offentlig med et forslag om at småsaker som ikke var sonet efter en viss tid, burde omgjøres til betingede dommer.
16.Flornes henviste til domstoler i England som raskt og enkelt banket igjennom småsaker med et minimum av tidsspille og papirarbeide.
17.Formannskapet mener at man ved å gi finansrådmannen større mulighet til å bestemme i småsaker, vil spare tid og arbeid.
18.Kanskje blir det vår tids små, uanselige, men uhyre effektive elektroniske småsaker som skal komme til å ta knekken på Mafiaen.
19.Med en strengere prioritering av anmeldte småsaker, regner politikammeret med å få frigjort ressurser som mer effektivt kan settes inn i aktiv utetjeneste.
20.Men det påpekes også at Ohiokrisen i grunnen bare har vært småsaker sammenlignet med problemene da storbanken Continental Illionois måtte reddes i mai ifjor.
21.Men i andre kommuner har saksbehandlingen på slike småsaker tatt unødvendig lang tid - og her vil de nye reglene gi en enklere og raskere saksbehandling både for den som søker og for bygningsmyndighetene.
22.Men narkotikasmugling er ikke lenger småsaker som USA glemmer med det første.
23.Selv småsaker kan fort koste den tapende part over 50 000 kroner.
24.Siden det ikke er så mye dramatikk i svenskenes valgkamp, kan småsaker få noe større oppmerksomhet enn kanskje fortjent.
25.Småsaker må vike.
26.Svært ofte dreier det seg om rene småsaker, hvor differansen mellom kjøper og selger kan dreie seg om et par tusen kroner.
27.Tollvesenet skulle dermed kunne avgjøre småsaker direkte overfor smugleren, fremfor å måtte levere politianmeldelse på mindre tollovertredelser.
28.Underlig nok har Yves SaintLaurent først nå fått seg det alle andre forlengst har satset på : bagasje, bijouteri og andre småsaker.
Your last searches