Norwegian-French translation of snert

Translation of the word snert from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snert in French

snert
ordverb s'adresser d'un ton sec
Derived terms of snert
Anagrams of snert
Similar words

 
 

More examples
1.Støttet av alle nordmøringer, sier man med snert og humor i Kristiansund.
2.Vi oppfører oss jo som gribber, sier Neal med sin evige snert av god britisk humor - idet han kaster seg over et par kuler M.
3.Dansene fikk rytmisk snert, og de virtuose partier, som for eksempel" Pantalone og Columbine", ble avfyrt med briljans og presisjon.
4.De lærde fruentimmer morer nok mer idag enn de forarget dengang, men fortsatt er det snert i Molieres fremstilling av samfunnets åndssnobber, enten de er kvinner eller menn.
5.Den uhøytidelige og kjappe tonen de nå behersker og kan leke avslappet med, tar de forhåpentlig med seg til andre programmer i fremtiden, til sendinger med snert, også uten overdreven sentrering omkring forplantningens mysterier.
6.Denne serien mangler det vidd og den intelligente snert vi er vant til fra engelske produsenter.
7.Dessuten gir det en pikant snert til det hele at den gamle ringrev Finn Gustavsen tar opp kampen med partiets nå ledende menn og kvinner.
8.Det geniale ved Piet Heins versaforismer er jo nettopp det at det er formen som gir tanken dens spesielle snert og som spidder den til en almengyldig mening.
9.Det gjaldt kanskje først og fremst Sarabanden, mens for eksempel den avsluttende Gigue gjorde stor lykke med sin virtuositet og rytmiske snert.
10.Even Brattbakken hadde artige snert på nyhetsarkene som han bladde med lovotter.
11.FRUSTRASJON, HVORFOR IKKE GI KOKEBØKER TIL DE SULTENDE ; engelske graffiti med snert oversatt på sparket av Saabye Christensen.
12.Grung spiller tennis, røker ikke, drikker ikke og er UDs ukronede visedikter, og det er viser med snert i.
13.Grunnen til at den holder i tilstrekkelig grad, er at den enkle fabel og dens moral har såvidt mye humor og ironisk snert at selv det tåredryppende og nesten sentimentale blir underholdende.
14.Gøril Eie, Yo Sakai, Sissel Westnes, Arne Fagerholt, Alejandro Meza og Erik Viudes presenterer løyerne med poengtert humoristisk snert.
15.Han har snert og morsomme poenger og balanserer fint mellom det karikerte og det ungdommelig keitete.
16.Han skriver godt og formulerer seg treffende, ofte med en ironisk snert som er både avslørende og opplysende.
17.Her satt hver replikk med den snert av samtidig uforutsigbarhet og gjenkjennelse som fikk latterens salige muskulatur til å tre i befriende funksjon.
18.I formen et gammeldags eventyr, men med satirisk snert som smeller over salongkunstnernes, de etablerte, utenlandskskolertes hoder.
19.Inger Teien, Marit Kolbræk, Lars Klevstrand og Magnus Nielsen gir de mange skikkelser scenisk egenliv - de synger godt og har ironisk snert.
20.Jeg ser det ikke som en særlig høyt prioritert oppgave å hjelpe til rette opphissede personer, selv om de uttrykker seg med skarp personlig snert.
21.Løvberg skriver lett, elegant, med snert.
22.Med snert.
23.Men denne gang plasserte Bjørn Mathisrud pucken på et litt mer vrient sted, helt nede i Goldsteins venstre hjørne, og det var virkelig snert over skuddet.
24.Mye har snert, mangt er politisk, annet vidner om stor psykologisk innsikt, og produktet har det tilfelles med andre kulturytringer at det ofte antyder ett og annet om opphavsmenn.
25.Når helhetsinntrykket likevel ble noe tungt, var det kanskje fordi man kunne ønsket mer musikantisk snert i fugene.
26.Ofte har de humoristisk tilsnitt, alltid med journalistisk snert.
27.Og kanskje her den også en liten satirisk snert - bilen er visst blitt det sentrale faktum i mange menneskers liv.
28.Plogs" Animal Ditties" for forteller, trompet og klaver ble fremført med humør og musikantisk snert.
29.Registreringen av de hurtige satsene var farverik og med rytmisk snert, men særlig i siste sats sørget den dominerende pedal for å tilsløre viktige melodiske og rytmiske elementer.
30.Sammen med Hilde Andersen som regissør og Marianne Heske som scenograf og videokunstner, skapte de et underholdende og upretensiøst multimediashow, som slett ikke var uten snert og dypere undertoner.
Your last searches