Norwegian-French translation of snylte

Translation of the word snylte from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snylte in French

snylte
tiggeverb quémander, écornifler [informal]
Synonyms for snylte
Derived terms of snylte
Anagrams of snylte
More examples
1.De ble også beskyldt for" å snylte på det velferdssamfunn norske arbeidere har vært med på å bygge opp gjennom generasjoner".
2.Det er ikke meningen at partimedlemmer skal snylte på massene, men tjene folket av hele sitt hjerte...
3.Dette vil si en plante som kan skaffe seg noe næring på normal måte (ved fotosyntese), men som er nødt til å skaffe seg resten ved å snylte på en annen plante.
4.Han fremholdt at det ikke var Kontiki Datas hensikt bevisst å snylte på Thor Heyerdahls videnskapelige innsats.
5.Jeg måtte drive og snylte på staten hver eneste dag for å kunne leve sånn noenlunde.
6.Iranere som har flyktet fra sitt hjemland til Skandinavia, har gjort det for å redde sine liv, ikke for å snylte på de skandinaviske lands sosialordninger eller for å ta arbeidsplasser fra dansker, svensker og nordmenn.
7.Ikke for å snylte eller stjele arbeidsplasser, men for å ha et trygt sted å være inntil de igjen kan returnere til et fritt Iran uten Khomeiny.
Similar words

 
 

snylte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) snyltesnyltendesnyltet
Indikative
1. Present
jegsnylter
dusnylter
hansnylter
visnylter
deresnylter
desnylter
8. Perfect
jeghar snyltet
duhar snyltet
hanhar snyltet
vihar snyltet
derehar snyltet
dehar snyltet
2. Imperfect
jegsnyltet
dusnyltet
hansnyltet
visnyltet
deresnyltet
desnyltet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde snyltet
duhadde snyltet
hanhadde snyltet
vihadde snyltet
derehadde snyltet
dehadde snyltet
4a. Future
jegvil/skal snylte
duvil/skal snylte
hanvil/skal snylte
vivil/skal snylte
derevil/skal snylte
devil/skal snylte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha snyltet
duvil/skal ha snyltet
hanvil/skal ha snyltet
vivil/skal ha snyltet
derevil/skal ha snyltet
devil/skal ha snyltet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle snylte
duville/skulle snylte
hanville/skulle snylte
viville/skulle snylte
dereville/skulle snylte
deville/skulle snylte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha snyltet
duville/skulle ha snyltet
hanville/skulle ha snyltet
viville/skulle ha snyltet
dereville/skulle ha snyltet
deville/skulle ha snyltet
Imperative
Affirmative
dusnylt
viLa oss snylte
deresnylt
Negative
duikke snylt! (snylt ikke)
dereikke snylt! (snylt ikke)
Your last searches