Norwegian-French translation of sperring

Translation of the word sperring from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sperring in French

sperring
hindernoun empêchement [m], obstacle [m], contretemps [m]
Synonyms for sperring
Derived terms of sperring
Anagrams of sperring
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjonistene satte opp sperring og dekket til lysmastene mens de bar frem budskapet om bevaring og rehabilitering av Møhlenpris.
2.De brå snudde foran politiets sperring utenfor Hamar og kjørte i vill fart tilbake og ned gjennom Odalen.
3.De kommer til å virke som en sammenhengende sperring mellom store deler av Bærums nåværende bebyggelse og Marka.
4.Det er noen trappetrinn på forsiden, men en lav sperring stenger passasjen.
5.Det gjelder Kampen, hvor næringslivet sier bestemt nei til sperring i Hedmarksgaten, sonen Indre by vest (Majorstuen og Frogner) hvor lokalbefolkningen aksjonerer mot planen - og det gjelder Oslo sentrum, som her rapporteres å være et område fullt av konflikter og meningsmotsetninger.
6.En politibetjent sperret den ene kjøreretningen mens private vakter sørget for sperring av den andre.
7.En våken turist som så villmannskjøringen, varslet lensmannen i Balestrand, og ved Kviknes Hotel ble bilisten møtt av en sperring som gjorde en brå slutt på turen.
8.Han satte først opp en sperring i Morgedal, men den klarte Drammenskarene å smette forbi.
9.Han viser også til at fire bedrifter overveier utflytning efter den omstridte fysiske sperring av Hedmarksgaten.
10.Men aksjoner som" gåsakteaksjoner" i fotgjengeroverganger og sperring av trafikk synes han ikke om.
11.Muren er en sperring, javel.
12.Nordengen har liten tro på at" gåsakteaskjoner" og fotgjengeres sperring av trafikken er riktig vei til å bedre forholdene.
13.Oslopolitiet forsøkte med en ny sperring på Sjølystveien ved Vestbanestasjonen, men 20åringen klarte også denne gangen å komme forbi.
14.Ti kilometer utenfor OLbyen ble alle innkjørende biler - borsett fra de offisielle - stoppet ved en sperring.
15.Tjøme formannskap skulle forleden ta stilling til om denne sperring skulle forlenges i to år, men saken ble utsatt.
16.Ulykkesbilen hadde her kommet ut i midtrabattten, og feiet med seg nærmere hundre meter med trebukker som var satt opp som sperring mellom nordgående og sydgående kjørebane.
17.Ved Vang kjørte han forbi en sperring som var blitt satt opp.
18.Ambulansen med den myrdede passerer politiets sperring ved 02.15tiden.
19.Anne Ording Haug har krevet rettelser og sperring for innsyn i sin egen sykejournal på Rikshospitalet.
20.Anne Ording Haug krevet sperring og rettelser efter at hun mente seg feildiagnostisert.
21.Annne Ording Haug mener seg feildiagnostisert, og har krevet rettelser i og sperring av sin sykejournal.
22.Datamaskinen tikker ut en oversikt over de ulike hendelsene, som spenner fra selvmordsforsøk og Tbaneulykke til hjelp til sperring av en gate for transport.
23.Datatilsynet har i en uttalelse til stadsfysikus i Oslo gitt tidligere pasient Anne Ording Haug medhold i hennes krav om sperring av sin journal ved Rikshospitalet.
24.De vanskelige trafikkforholdene i Bergen har også avholdt vegkontoret fra å anbefale sperring av Olav Kyrres gate.
25.Det setter en sperring, som synes umulig å komme over.
26.Militssoldaten ble drept da en hvit Mercedes med omlag 100 kilo eksplosivt materiale brøt gjennom en sperring ved et militskontrollert veikryss.
27.Parkvesenets landskapsarkitekt Tom Dyring understreker at det vil bli satt opp en fysisk sperring mot parken fra oppgangen av stasjonen for å lede fotgjengerstrømmen utenom parken slik at Teater#haven forblir en grønn, frodig park.
28.Stadsfysikus Fredrik Mellbye gir tidligere pasient på Rikshospitalet, Anne Ording Haug medhold i krav om retting og sperring av sykejornalen efter at hun ble feildiagnostisert.
29.Særlig spørsmålet om sperring ansees som prinsipielt svært viktig.
30.Tvert imot er partiet gått inn for mer struping av trafikken og sperring av veier,sier Svelland.
Your last searches