Norwegian-French translation of spesialist

Translation of the word spesialist from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spesialist in French

spesialist
mannnoun expert [m], spécialiste [m]
  kvinnenoun experte [f], spécialiste [f]
Synonyms for spesialist
Derived terms of spesialist
Similar words

 
 

More examples
1.Vil De være for eller imot den nye legeavtalen hvis det viser seg at den medfører at det blir kortere vei til spesialist ?
2.De er vel enig i det, spesialist i øre, nese og halssykdommer dr. Lars Galtung ?
3.Det å være spesialist på ett enkelt område betyr ofte at man ser mangfoldet der andre ikke ser nyanser, sier GeddeDahl.
4.Dette er en prinsippsak angående opphavsretten til dataprogrammer og systemer, sier Hauge, som er spesialist på utvikling av datasystemer som anvendes i bankvesenet.
5.Er det blitt vanskeligere å komme til spesialist ?
6.Jeg vil anta at mellom 80 og 90 prosent av tilfellene ikke blir behandlet av spesialist.
7.Legeavtalen fastslår at det er henvisningsplikt til spesialist, men at spesialistene ikke har plikt til å avvise pasienter som mangler henvisning og som åpenbart søker hjelp som ligger innenfor vedkommende leges spesialitet.
8.Når det gjelder legebesøk hjemme, nattillegg, behandling på poliklinikk, innleggelse på sykehus og henvisning til spesialist gjelder de samme regler som før.
9.Resultatene viser at vi har problemer i visse områder, sa Rafael Solis Cerda, sandinistisk spesialist på valg og parlamentariske spørsmål.
10.Spesialist som De er på sagalitteratur, professor Boyer finnes der en forbindelse mellom sagaen og vår samtidslitteratur ?
11.at kiropraktoren er spesialist på rygg og nakkesøylen.
12.1. konsultasjon hos spesialist koster i dag kr. 98, herav betaler trygden kr. 48 og pasienten kr. 50 (pluss tillegg for eventuelle prøver).
13.13,93 og godt under den norske rekorden på 110 m hekk, og enda regner han ikke seg selv som noen spesialist !
14.82 pst. blant dem med en familieinntekt på under 100 000 kroner, svarer at de er for avtalen hvis veien til spesialist blir kortere.
15.AMagasinredaktør Per Egil Hegge, hjemlig spesialist på kinamat, og selvskreven gjest på China Garden i Bergensgaten.
16.Alle poliklinikker beregner spesialisthonorar, fordi sykehusene er drevet av folk med spesialistkompetanse, men pasientene er ikke dermed garantert å bli behandlet av spesialist.
17.Alle sammen bøker som Regis Boyer fransk universitetsprofessor og spesialist på skandinaviske sprog - har uttalt sin begeistring for og som han gjerne vil oversette til fransk.
18.Arne Thomas Olsen er både en ypperlig instruktør og en spesialist på det vi med et stikkord kan kalle" det russiske".
19.Barna henvises til privat spesialist og må betale flere tusen kroner i egenandel.
20.Begrepet henvisningsplikt innebærer at en pasient som har behov for konsultasjon hos en spesialist, først må henvende seg til en almenpraktiserende lege.
21.Bildene på veggen har alle tilknytning til laksefiske malt av dansken Svend Saabye, som forøvrig er spesialist på tørrfluefiske.
22.Cand.med. Trond Markestad, spesialist i barnesykdommer ved Barneklinikken, Haukeland sykehus, har undersøkt Dvitamininnholdet i blodet hos grupper av friske og for tidlig fødte og barn som har rakitt.
23.Dataanlegget skal leveres av det britiske selskapet De La Rue, som er spesialist på sikkerhetssystemer, og som blant annet trykker pengesedler for 110 land.
24.De nye reglene gjør at man i praksis enten må slutte seg til sin familie i USA, eller bli godkjent som spesialist, for å få oppholds og arbeidstillatelse - krav som på mange måter kan sammenlignes med de Norge stiller til personer som ønsker adgang til vårt land.
25.De som har hjulpet meg mest er friidrettsformannen Trygve Tamburstuen som jeg fløy sammen med hjem fra Sarajevo, treneren min Svein Huke og lege ThorØistein Endsjø (Spesialist på barnesykdommer) som reparerte meg efter bronkitten.
26.De tar dermed pasienter fra almenpraktikere, samtidig som mange syke har problemer med å få avtale med en spesialist.
27.Den franske surrealist Andre Breton var spesialist på å skrive nettopp om det overnaturlige, og siden har mange av diktere og billedkunstnere latt seg inspirere av ham.
28.Den godeste Magnus har da også blitt litt av en spesialist på hester i" bedriftsklassen".
29.Den har vist at langt flere burde ha kjennskap til oss, sier avdelingens leder Anne Regine Føreland, spesialist i psykiatri.
30.Den unge skytteren blir med afghanerne som spesialist, i jakten på den russiske stridsvogn.
Your last searches