Norwegian-French translation of spion

Translation of the word spion from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spion in French

spion
spionasje - mannnoun espion [m]
  spionasje - kvinnenoun espionne [f]
  regjering - mannnoun agent secret [m], espion [m]
  regjering - kvinnenoun agent secret [m], espionne [f]
Synonyms for spion
Derived terms of spion
Similar words

 
 

More examples
1.Det var en gang en spion" ble konfiskert av NRK som fortsatt sitter på filmen.
2.Jeg var spion for freden, ha medlidenhet med meg, jeg står på folkets side.
3.Påvirkningsagenter", og skriver seg fra at Treholt foruten å være spion, også har vært politisk aktiv med - i dette tilfelle - kritiske synspunkter på visse sider ved atompolitikken og forholdet til NATO.
4.Den rolle den spionasjesiktede Arne Treholt har hatt som påvirkningsagent i norsk politikk, vil antagelig vise seg viktigere enn rollen som tradisjonell spion.
5.Dette chilenske laget bør vi beseire, sier Forballforbundets spion Egil Olsen efter at han så Norges OLmotstander spille 00 i natt.
6.En vanlig spion kan stjele opplysninger, en innflytelsesagent kan stjele et land ! !
7.En vanlig spion kan stjele opplysninger, en påvirkningsagent kan stjele et land !
8.Hvordan er den" perfekte" spion ?
9.Hvorfor skulle Irak ha en norsk spion ?
10.Jeg er spion, jeg er spion !
11.Motivet for å drive spionasje vil være avgjørende for hvordan en spion opplever presset ved å spille to forskjellige roller samtidig.
12.Advokat Sverdrup mener åpenbart at avsløringen av en spion i UD har fått fredsbevegelsene til å gå stille i dørene fordi det med hans ord -" kunne være selvmord for saken" om man fortsetter å propagandere for" Norge ut av NATO"," Norden som atomvåpenfri sone" osv.
13.Aktiviseringen av Treholt som spion følger nøyaktig den samme utvikling man kjenner fra andre spionsaker.
14.Aldri tidligere har imidlertid en norsk embedsmann i en så sentral stilling som byråsjef Arne Treholt latt seg verve som spion for en fremmed makt i Norge.
15.Arne Treholt ble trolig bearbeidet og" holdt på gress" av KGB i fem år før han i 1973 ble aktivisert som spion.
16.Arrestasjonen av Arne Treholt som mangeårig spion for KGB, og utvisningen av sovjetiske diplomater har skapt et klima mellom de to stater som bare kan betegnes som kjølig.
17.Avsløringen av Arne Treholt som spion bør bl.a. bidra til større forståelse for betydningen av en effektiv overvåkningstjeneste i vårt land, ifølge artikkelens forfatter.
18.Avsløringen av Arne Treholt som spion har gitt en langt større aksept for overvåkingspolitiet.
19.Avsløringen av den tidligere statssekretær fra Arbeiderpartiet, Arne Treholt, som tidenes spion i Norge har avstedkommet kommentarer fra flere hold.
20.Avsløringen av tidligere statssekretær Arne Treholt som sovjetisk spion har gitt oss et nytt eksempel på hvilket uvurderlig arbeid som utføres av det norske overvåkingspolitiet.
21.Betegnende nok ble han beskyldt for å være" spion", en tåpelig anklage som rettes mot alle reportere som ikke er i landet på Sovjets premisser.
22.Da 64 år gamle Gunvor Galtung Haavik ble avslørt som spion i 1977 rystet det både politiske, diplomatiske og byråkratiske grunnvoller i Norge.
23.De siste dagers avsløringer av Arne Treholt som sovjetisk medløper og spion har rystet både politiske og sikkerhetsmessige grunnvoller i Norge.
24.Den dag den første iranske kommunist henrettes som sovjetisk spion, blir Moskva nødt til å trappe opp sine fordømmelser.
25.Den sovjetiske ambassadør i Kabul uttalte for noen dager siden til franske pressefolk at" deres kamerat Abouchar skal bli satt fri, selv om han er en spion", men sa ikke noe om når det kan skje og hvilke ydmykende, offentlige" tilståelser" Abouchar eventuelt vil måtte gjennom først.
26.Den spionsiktede tidligere UDbyråsjef Arne Treholt har fått tilbud fra det amerikanske TVselskapet ABC om å skrive om sitt liv som spion.
27.Den svenske populæravisen Expressen mener Arne Treholt kunne sittet som Norges utenriksminister om ti år hvis han ikke var blitt avslørt som spion.
28.Denne ufinhet består i at en navngitt pressemann har kalt den arresterte byråsjef og tidligere statssekretær for spion.
29.Dermed var kapteinen vervet som spion i 1964.
30.Dersom Treholt var en dyktig spion har han neppe efterlatt seg spor her i Athen, mener pressetalsmannen.
Your last searches