Norwegian-French translation of spirende

Translation of the word spirende from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spirende in French

spirende
knoppsprettadjective naissant, commençant
Anagrams of spirende
Similar words

 
 

More examples
1.Asters og georginer fra gulv til tak, 850 planter i grønn plastemballasje, synkront spirende med tidstabeller på veggen.
2.De overflødige spirende menneskeliv blir ødelagt uten mulighet for å utvikle seg.
3.Det er heller ikke vanskelig å forestille seg egget som symbol på det spirende liv.
4.Det er imidlertid aldri bevist at spirende planter," ubehandlede" næringsstoffer og forskjellige naturprodukter inneholder et ukjent" vitalt" stoff som forebygger og helbreder alvorlige sykdommer.
5.En stemningsbeskrivelse av livet bak en husfasade, der spenningen mellom det døende og det spirende livet fokuseres gjennom et spill mellom gamle og unge mennesker.
6.Han gir klart uttrykk for at tvilen bør komme et spirende talent til gode om et forlag veier et manuskript nøye, vakler mellom refusjon og utgivelse.
7.Her er kafeungdommen, de spirende dikterne, - som det er ganske mange av, kunstinteresserte og de som prøver å finne en alternativ levemåte.
8.Livet er ikke alltid logisk, bildet av organisk liv ikke bare preget av vekstlinjer og spirende knoller, Tor Hoffs siste malerier er fylt av oppløsning, av flammende fortvilelse.
9.MAN går ubevisst på jakt efter sin egen barndom, og får kildrende lykkefølelse når barn er intenst opptatt av de samme leker som man selv var i de spirende år.
10.Min frykt dreier seg ikke bare om Jancoselskapenes kynisme og forretningsmessige smartness som et fremmedelement på et sentralt og spirende område av norsk kulturliv.
11.Nå går det mot vår, lysere tider, spirende natur og alt som herlig er.
12.Skuffede kunder med spirende nye vaner.
13.Smerten, stormens (og nevrosens) svirrende sentralkjerne, det moderne sjelelivs kuldedød, spirende vårliv innefrosset, som mammutliv i istider.
14.Uvant var det likevel å finne spirende liv midt i forfallet i Helgesens gate på Grünerløkken.
15.Mange har ytret håp om at tidsskrifter som Vinduet burde være drivhus for spirende skrivetalent.
16.Bekymringsfullt kikker vi på spirende løkblomster.
17.DET er lenge siden Dag ble kalt spirende Frøland.
18.Efter i årtier å ha slitt med" forhistoriske" Nesttun travbane, var det som en lenge spirende knopp plutselig slo ut i full blomst.
19.Fugleungene skal ha spirende frø, mauregg - og sånn pyton.
20.La oss hilse de spirende knopper velkommen, og la oss be for at det også skal være grobunn for en smule uhøytidelig fleip også i vårt ellers karrige politiske miljø.
21.Og villedet av egen skremselsagitasjon var de selvsagt ikke rede til å erkjenne noen som helst vekst under den nåværende regjering, langt mindre at det ventet Buskerud fylke og resten av fedrelandet noen lys og spirende fremtid under en fortsatt borgerlig regjering.
22.Ryktet om spirende korn i Sudan betyr på ingen måte at krisen er over.
23.Sjelden kjører en bil forbi, og det" spirende liv som springer opp av den smeltede sne" utenfor vinduene - som han har malt, og hun diktet til - høres ikke.
24.Spirende entusiasme omsettes i struttende tagetes og flere sorter tomatplanter.
Your last searches