Norwegian-French translation of spontant

Translation of the word spontant from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spontant in French

spontant
generellother sous l'impulsion du moment
Similar words

 
 

More examples
1.Spontant fra mitt aller innerste svor jeg motivet til Kjempeviseslåtten og noterte det i min skissebok.
2.Derfor reagerte både mannen min og jeg spontant på en notis i Aftenposten ifjor høst, hvor Røa Husmorlag inviterte til seminar for tvillingforeldre.
3.Det er fantastisk å møte en virkelig veteran, med 28 år bak seg i bransjen, utbrøt han spontant i møtet med sin kolega, som ankommer i følge med representanter fra Eksportrådet og Meierisentralen.
4.Det er spontant, følger aldri moten, men sin egen dialektikk benytter aldri klisjeer og kan lære andre profesjonalitet.
5.Det var jo blandede reaksjoner til å begynne med, men 90 meldte seg spontant.
6.Du reagerte spontant, og det er det ikke noe å si på.
7.Efter fremleggelsen av statsbudsjettet og forslaget om å øke bilavgiften, ble Høyre utsatt for et spontant raseriutbrudd.
8.Fredrikstad, kommer det spontant.
9.Ja, det både tror og håper jeg, kommer det spontant fra den glade trenerkometen.
10.Påtalemyndigheten tenkte for kortsiktig da de spontant oppfordret giverne til å holde tilbake sine tilskudd.
11.Risingen er ikke utført spontant eller i affekt, og de har vært relativt sporadiske og måteholdne, blir det understreket i pressemeldingen.
12.Spontant.
13.1721 personer i området støttet spontant foreningens krav til myndighetene.
14.Aldri har en elevforsamling på denne skolen lyttet så intenst og reagert så spontant, sier Kjell Halvorsen, som oppfordrer andre skoler til å gjøre det samme.
15.Biskop Tutu, hans hustru og fler av medarbeiderne i Det sydafrikanske kirkerådet, hvor Tutu er generalsekretær, brøt spontant ut i sang.
16.Bokens fotografier som Bengt Wilson - vårt lands kanskje fremste matfotograf - er mester for, er så fristende" at en får lyst til å legge på svøm med kniv og gaffel", som vår tittinnomkollega, Knuppers, spontant sa det.
17.Da de uverdige forhold ved Reitgjerdet ble oppdaget, reagerte store deler av våre aviser med et spontant" Korsfest, korsfest".
18.Da en mann falt om og ble liggende bevisstløs utenfor den nye Tanum bokhandel reagerte en forbipasserende kvinne spontant og satte igang hjertemassasje.
19.De bar også preg av å være en samkjørt gruppe som reagerte spontant på hverandre, på publikum.
20.Den Norske Opera og Norges Idrettsforbund har reagert spontant på at Regjeringen trolig foreslår lottospill, hvor inntekten går til Statskassen.
21.Det ble holdt taler, vimpler ble utvekslet og det gjorde unektelig et visst inntrykk at 16 000 russere reiste seg spontant, riktignok med pelsluene på - men likevel - da den amerikanske nasjonalsangen tonet ut fra høyttalerne.
22.Det ble også rettet et klart formulert krav til myndighetene, spontant støttet av 1721 beboere og yrkesutøvere i Frognerområdet.
23.Det er denne naturen som føder hans verk og hvor unst spontant gjenfinner sin ideelle plass - mye bedre enn i verdens største museer.
24.Det er spontant, ekte følt, egentlig, naturlig og opprinnelig.
25.Det er stemmene bak stemmene, klangfarver som spontant oppfanges av" det indre øre".
26.Det er temperamentet som taler når denne Hanne blir spontant og brutalt folkelig.
27.Det fantastiske skuespillet ble skapt spontant, det var ingen som dirigerte eller regisserte det.
28.Det første som slår en gjest ved ankomsten til stiftelsen, er den ekte hjertelighet, imøtekommenhet og hjelpsomhet som råder blant stedets faste beboere - en ånd og tone som spontant smitter over på gjestene.
29.Det var moro å få oppleve dette, kommer det spontant fra Kari Lie.
30.Det var spontant, spennende, ikkeorganisert, ikkestyrt.
Your last searches