Norwegian-French translation of spore

Translation of the word spore from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spore in French

spore
generellverb faire le détective
  personverb suivre la trace, pister
Synonyms for spore
Derived terms of spore
Anagrams of spore
More examples
1.Det var helt klart fremgang å spore fra 00kampen mot Polen på Hamar, men prestasjonene varierer fortsatt fra det helt gode til det mindre bra, mente trener Egil" Drillo" Olsen.
2.For 110 mann har vi heldigvis fødselsdato, og Statistisk Sentralbyrå har sagt seg villig til å prøve å spore opp de forskjellige.
3.I håp om å få tømt sykehuskorridorene for pasientsenger har innleggelsesstyret vært på befaring til de forskjellige sykehusene i Oslo for å spore opp alternative plasser.
4.Isåfall fjerner man enhver spore SovjetUnionen måtte ha for å forhandle om rustningsbegrensninger, fremholdt Reagan.
5.Jeg betrakter den nye trend vi nå kan spore som en øket bevissthet og oppslutning om vårt konvensjonelle forsvar, efter den siste tids debatt om vårt forsvar og om det allierte forsvarssamarbeid, sier statssekretær Oddmund Hammerstad i Forsvarsdepartementet til Aftenposten.
6.Mens nordmennene har stor ekspertise på den oseanografiske forskningen, har svenskene skaffet seg stor erfaring i å spore kjemikalier som føres gjennom vannet.
7.På de orienteringsmøter som har vært holdt, har det imidlertid vært en viss negativ holdning å spore til det anbefalte forslag.
8.Selv om vi har inntil seks personer inne på denne telefonen samtidig, er det mulig å spore tilbake.
9.Vi bruker 98 prosent av vår tid til å spore satellitter, sier talsmannen.
10.205 kroner for seks rette og ingen utbetaling for fem er ingen spore til nye innsatser.
11.Alt i ledig og glad stil og ingen særlige premierenerver å spore da vi besøkte Sandvika.
12.Arbeiderne vil få en spore til øket innsats i form av en flytende lønnsskala, samt bonusordninger som vil kunne gi betydelige ekstrainntekter for dem som virkelig henger i.
13.Av det omfattende materiale undersøkelsen bygger på (7600 søkere i 1982 til sosionomstudiet ved sosialhøyskolene, Det samfunnsvidenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole og Norges tekniske høgskole), kan man ikke spore noen markerte sosiale ulikheter i karakternivå eller poengsamlingsadferd.
14.Bare ca. fire prosent av landets fylkesveier tåler kjøring med ti tonns akseltrykk, og det er liten utvikling å spore, sier han.
15.Behandlingene har nå pågått i litt over en måned, og foreldrene mener allerede å spore fremgang.
16.Bertel Tingström har utført et stort arbeide med å spore opp de plåtmynt som finnes bevart i samlinger verden over i dag.
17.British Gasrepresentantene ville ikke direkte beskylde den britiske regjering for å ha forkludret forhandlingene, men det var åpenbart en viss irritasjon å spore over at spørsmål som ilandføring av våtgass og beskatning først ble bragt inn efter at gassavtalen mellom selskapet og Sleipnerpartnerne var sluttbehandlet.
18.Byrettsdommer Ingolv Joa gjorde mandag formiddag flere forsøk på å spore opp Alf Nordhus pr. telefon.
19.Da NTB besøkte tørkeområdene i Inhambaneprovinsen i begynnelsen av desember sammen med representanter for blant annet UNICEF og den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam, var det likevel en viss optimisme å spore.
20.Da den fullsatte salen braket løs i stående ovasjoner efter endt fremførelse, var det brede smil og en og annen tåre i øyekroken å spore hos Benny Andersson og Bjørn Ulveus.
21.Dansk næringsliv er i tydelig fremgang - igjen er det optimisme å spore i utallige bedrifter som altfor lenge har knaket i sammenføyningene.
22.Datatids stipendium skal være en spore til forskere som vil satse på de kommersielle muligheter som ligger innenfor dette felt.
23.David Relfs gjennomreflekterte toleranse var ikke lett å spore hos alle hans trosfeller.
24.De fortalte politiet om en spesiell metode for å spore opp folk med" gryn".
25.De norske pikene fortsatte sitt offensive forsvarsspill, mens det i angrep var en del usikkerhet å spore.
26.De siste årene har man kunnet spore en tendens - som nå sogar nedfeller seg i sovjetisk presse - til at ikke minst yngre menn flykter fra kvalifiserte yrker til mer lukrativt arbeide.
27.Den brukes blant annet til å spore opp såret vilt.
28.Den utmerkede avisen Svenska Dagbladet gjorde her om dagen et forsøk på å spore opp gjenlevende tradisjonelle restauranter i Stockholm.
29.Den viser også at samarbeidet mellom de frivillige og myndighetene har virket bra, og at det er de frivillige organisasjonene som har bidratt med størst innsats i dette arbeidet, sier Dehaan, som mener det er mindre positiv holdning å spore i USAs flyktningepolitikk nå.
30.Denne gang er arkeologene ute efter å spore den tidligste bosetningskulturen på øya Gaaf Gan, og gjennom radiologiske C14dateringer forsøke å tidfeste Maldivenes eldste historie.
Similar words

 
 

spore as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sporesporendesporet
Indikative
1. Present
jegsporer
dusporer
hansporer
visporer
deresporer
desporer
8. Perfect
jeghar sporet
duhar sporet
hanhar sporet
vihar sporet
derehar sporet
dehar sporet
2. Imperfect
jegsporet
dusporet
hansporet
visporet
deresporet
desporet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sporet
duhadde sporet
hanhadde sporet
vihadde sporet
derehadde sporet
dehadde sporet
4a. Future
jegvil/skal spore
duvil/skal spore
hanvil/skal spore
vivil/skal spore
derevil/skal spore
devil/skal spore
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sporet
duvil/skal ha sporet
hanvil/skal ha sporet
vivil/skal ha sporet
derevil/skal ha sporet
devil/skal ha sporet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle spore
duville/skulle spore
hanville/skulle spore
viville/skulle spore
dereville/skulle spore
deville/skulle spore
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sporet
duville/skulle ha sporet
hanville/skulle ha sporet
viville/skulle ha sporet
dereville/skulle ha sporet
deville/skulle ha sporet
Imperative
Affirmative
duspor
viLa oss spore
derespor
Negative
duikke spor! (spor ikke)
dereikke spor! (spor ikke)
Your last searches