Norwegian-French translation of spore av

Translation of the word spore av from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spore av in French

spore av
jernbanerverb dérailler, sortir des rails
Anagrams of spore av
Similar words

 
 

More examples
1.Det som får disse barna til å spore av, er forskjellige faktorer i deres miljø, mener han.
Your last searches