Norwegian-French translation of sporhund

Translation of the word sporhund from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sporhund in French

sporhund
politinoun filature [f], surveillance [f]
Similar words

 
 

More examples
1.En sporhund hadde vært god å ha for en detektiv ?
2.Trond Sætre fra Oslo Nye Teater er en effektiv sporhund, ingen Grand krok skal være mørk.
3.Vi ser på sønnen Thomas lille plastjolle" Sporhund II", oppkalt efter guttebokheltene Hardybrødrenes båt.
4.Data Tracer satser på å være en internasjonal sporhund efter tapt gods.
5.En rutinert teatermann som ikke minst er en betydelig sporhund efter rytmen og musikaliteten i en replikk.
6.En sporhund fant kvinnen ved å høre hennes pust under restene av en buksefabrikk som raste sammen i jordskjelvet.
7.Røde Korsmannskaper dro ut for å lete efter gutten som til slutt ble funnet av sporhund.
Your last searches