Norwegian-French translation of sport

Translation of the word sport from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sport in French

sport
generellnoun sport [m]
Synonyms for sport
Derived terms of sport
Similar words

 
 

More examples
1.Hittil har vi hatt det i form av trekking, en internasjonalt kjent sport forbundet med Nepal.
2.Milde himmel, er vi kommet hit for å slåss mot folk som heller vil se på sport enn å kjempe for landet sitt ?
3.Sportsmessen 1984" vil gi klare indikasjoner om hvilke produkter som vil bli" in" til sport og fritid det nærmeste året.
4.Biljard blir ikke ansett for å være noen seriøs sport i Norge.
5.Den yndede departementale sport å jonglere med sakkyndige vil ikke kunne utøves i samme målestokk som tidligere, ved etableringen av Kirkemøtet som et offentlig organ med plikt til å utøve myndighet, sa biskop Andreas Aarflot i en debatt om maktfordelingen i Kirken under presteforeningens generalforsamling torsdag.
6.Det er en god sport som utnytter naturens egne krefter og bringer utøveren i nærkontakt med vann og vind, uttaler Kr.F.politikeren.
7.Det finnes ingen annen sport som bruker kroppen på tilsvarende måte.
8.Drømmen om Formel 3, sier Knut Backer som ble nummer tre i siste løp i Nordisk Mesterskap i Sport 2000, eller Formel 2000, som denne bilsporten kalles.
9.Er det en farlig sport ?
10.Er dette en sport ?
11.Finansrådmannens forslag om å droppe dette betyr at golf ikke kan bli en sport for hvermann i Bærum.
12.Hensikten med slike oppgaver må være at de er varierte, at de inneholder noe for mennesker med vidt forskjellige særinteresser, sport, historie, kultur, geografi...
13.I Afrika har vi dannet et regionalt idrettsforbund, ASC (African Sport Council), hvor alle de nasjonale idrettsforbundene er medlemmer.
14.I en toårsperiode håper vi på garanterte inntekter fra firmaet Sport Media, efter det regner vi med å dele overskuddet som aksjonærer i Sport Media, sier Høiby.
15.I overskuelig fremtid blir det da også sport vi mest kommer til å befatte oss med.
16.Idrett er mer enn sport.
17.Idrettsutøverne blir betraktet som helter, men heltedyrkelsen er adskillig mer beskjeden enn i vest, sier dr. Riorden, som beviser det ved hjelp av Sovjets mest populære avis, Sovjetski Sport.
18.Kanskje han sikter til avisene som snart bare inneholder sport, mord og popidoler !
19.Maling er den beste form for sport, kommer det, mens noe urolig og utålmodig dypper penselen i havblått.
20.Men er det ikke nok sport i TV som det er, da ?
21.Norge og Skandinavia er forbundet med helse, sport og futuristisk design her i USA, og det er nettopp slike faktorer som gjorde at vi valgte å satse på Balansstolen.
22.Og så mye sport, da !
23.Skihopping høres ut som en fryktinngydende sport, var den danskættede politisjefens kommentar efer en enkel besmykningsseremoni.
24.Vi er blitt ganske bra i Norden med bil, sport og fly, og vi skal bli enda bedre, sa en optimistisk Jan Carlzon.
25.1 / 3 har tilknytning til gymnastikk og sport.
26.14,5 pst. er ivrige mosjonister av den typen som løper mosjonsløp og lignende, mens 0,5 pst. er eliteutøvere som her har funnet et velegnet sted for treningsleir, hevder mennene bak La Santa Sport.
27.14åringen Espen, som er interessert i sport, møtte en aktiv 100åring med ambisjoner på vegne av aktive barn, Bærums Skiklub, og laget dette intervjuet for oss.
28.54) Wilfa Sport traveller hårtørrer fra Wilfa A / S. Akka kongressmappe fra Akka Produkter A / S.
29.All den tid treningsmulighetene var så gode på La Santa Sport startet Ingrid treningen igjen efter en måneds hvileperiode.
30.Alle tre var ivrige i sport.
Your last searches