Norwegian-French translation of sterk bølge

Translation of the word sterk bølge from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sterk bølge in French

sterk bølge
allment utbredt følelsenoun vague [f], flot [m]
Similar words

 
 

More examples
1.De fire dødsfallene blir av leger satt i sammenheng med en usedvanlig sterk bølge av forurensning omkring byen Hof i Bayern.
2.Mens Sharpeville 1960 ble et mektig, sort samlingsmerke og resulterte i en sterk bølge av optimisme, så sterk at mange spådde apartheidregimets fall i løpet av bare firefem år, så er det idag knapt noen som uttaler seg i slike vendinger.
Your last searches