Norwegian-French translation of stimulerende

Translation of the word stimulerende from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stimulerende in French

stimulerende
generelladjective stimulant, stimulateur
  musikkadjective remuant, excitant
  medisinadjective stimulateur
Synonyms for stimulerende
Derived terms of stimulerende
Similar words

 
 

More examples
1.Konsumprodukter" som biler, stereoanlegg og kjøkkenprodukter virker gjennom reklamen seksuelt stimulerende.
2.Til de Drikke, der uden at indeholde Alkohol virker mildt stimulerende, og derfor har erobret sig en betydelig Plads over omtrent hele den civiliserede Verden, hører foruden Kaffe og The også chokolade.
3.Bedre ressursmessig utnyttelse av personale og mer stimulerende konkurransetilbud i større kretser, mener friidrettsformannen.
4.Begge deler har vært stimulerende for meg, sier Beranek, relativt avslappet før premiereavspark.
5.Det er stimulerende å tenke på at den olympiske arena nok en gang vil være gjenstand for verdens samlede oppmerksomhet, og at verden igjen minnes om de olympiske idealer om fredelig kappestrid og fair play.
6.Disse turene til din barndoms land, virker de stimulerende på din skaperevne ?
7.Hun er stimulerende å arbeide sammen med og har egne holdninger.
8.Lokalmediene kan ikke stimulere noe som ikke finnes, bemerket han og fulgte dermed opp stortingsmann Haakon Blankenborg (a) som mente man må bygge opp et lokalsamfunn som var så kulturelt stimulerende at man må forlate TVstolen for å være med på det, som så kan formidles i lokalmediene.
9.Norsksvensk samarbeide er på mange sektorer riktig og stimulerende, men det må være balansert og gi like muligheter begge veier, fremholder han.
10.Overgangen til tjenesteydende næringer i bedriftslivet virker ikke spesielt stimulerende på efterspørselen efter sivilingeniører, ingeniører, sivil og bedriftsøkonomer, sa Knut Arild Larsen i sin innledning i formiddag på konferansen om høyere utdannelse i Oslo.
11.Vi mener" Vi vil, vi kan !" er et uvanlig og eksepsjonelt musikkprogram som åpent og ærlig viser funksjonshemmede barn med stimulerende ideer i samvær med andre.
12.Vitsen med en dopingkontroll blir helt borte når skyttere legalt kan bruke stimulerende midler.
13.Akkurat det gjør diskusjonene enda mer stimulerende og engasjerende.
14.Alle de tre museene vi her omtaler, viser høyst ukonvensjonelle løsninger og tumler fritt med arkitektoniske former og materialer på en måte som er teatralsk, men som også gir stimulerende rammer om menneskelig omgang med kunstverk.
15.Alle nyere teorier om flersproglighet viser at det er positivt og stimulerende for begge sprog om man tar morsmålsundervisningen på alvor, påpeker Nilsen.
16.Anne Berit Nedland (født 1950) Oslodebuterer med en stimulerende separatutstilling i Galleri Tanum nå.
17.At hun altså skjuler en stimulerende dævelskap bak sine klippende øyevipper, til bruk i episode no.
18.Barnekultur er ikke akkurat den del av kulturen som har fått størst oppmerksomhet, Jo, i høyeste grad stimulerende.
19.Bl.a. vil Grete Waitzløpet forsøkes lagt til åpningslørdagen, stimulerende premiering, egen stevneavis, egen tippeomgang på friidrett i forbindelse med landskampen, en landsdelsstafett, osv.
20.Cecilie Løveids tekster har den kvaliteten at de virker stimulerende på mitt arbeide.
21.De oppmuntrende tilropene fra alle sekundantene om at finnen virket fryktelig sliten, virket stimulerende, og ved hjelp av skøytetak fikk jeg først kontakt med Kirvesniemi, og senere inn mot veksling hadde jeg mest å gi, sa Ove Aunli efter sin gode etappe som han gikk raskest av samtlige.
22.De tradisjonelle argumenter for formidling av norsk kunst i utlandet har vært at presentasjon utenfor landets grenser virker inspirerende på kunstnerne, og følgelig stimulerende på vårt eget kunstliv.
23.Den offentlige overstyringen er ikke lenger så dominerende, selskapene har større innflydelse på sine egne driftsbetingelser noe som helt klart har virket stimulerende, mener Eide.
24.Den passerer i dempede impulser, som skal ha beroligende, stimulerende og steriliserende effekt på huden.
25.Den skal ta initiativ til å skape et stimulerende fellesskap i fritiden f.eks med tiltak der barn fra ulike kulturer deltar sammen.
26.Det er chansen de ikke kunne fått på annen måte - et stimulerende og originalt tiltak.
27.Det er dessuten lite som tyder på at tilleggspoengene har virket spesielt stimulerende på studieinteressen blant ungdom fra lavere sosiale lag.
28.Det er også grunnen til at kampen mot kunstig stimulerende midler blir ført med stor styrke innen idretten.
29.Det er stimulerende å tenke på at den olympiske arena nok en gang vil være gjenstand for verdens samlede oppmerksomhet, og at verden igjen minnes om de olympiske idealer om fredelig kappestrid og fair play.
30.Det fremgår at ca. 100 000 tabletter og over 2000 ampuller med anabole steroider, hormoner, vitaminer og stimulerende midler (f.eks. efedrin) er blitt smuglet inn i Finland via tre finsksovjetiske grensestasjoner.
Your last searches