Norwegian-French translation of strev

Translation of the word strev from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

strev in French

strev
oppførendeadjective rude, gros, grossier
Synonyms for strev
Derived terms of strev
Anagrams of strev
Similar words

 
 

More examples
1.Det er efter mye strev vi har fått i stand importen av denne gode norske matdrikken til Australia.
2.Har Gud Fader hørt våre sukk over vårt strev med de gamle ? undret de" voksne".
3.Jeg er ingen offentlig person, jeg har et svare strev med å holde det gående med det presset jeg allerede har.
4.Jeg tror interessen vil øke og arbeidet oppleves som mer meningsfyllt når medlemmene kan fastslå at deres strev gir resultater, fortsetter stortingsrepresentanten.
5.Særlig om vinteren er det et strev, for da må jeg løfte hatten i ett sett, sier han.
6.Da han efter mye strev og motgang tok mot til seg og søkte Statens håndverks og kunstindustriskole, viste det seg at han var for gammel - i en alder av noenogtredve.
7.De får derfor et svare - og helt unødvendig strev - i sine videre studier.
8.Dessuten fikk et tyvetalls haveeiere lønn for sitt strev i haven under premieringen av Oslos mest velstelte haver.
9.Det er som når den ene fremgagsrike person i en asiatisk storfamilie ergrer seg over at utbyttet av hans strev forspilles av fattige og mindre hardt arbeidende slektninger.
10.Det var en blanding av lys optimisme, blandet inn med slit og strev som gav støtet til at fjellet fikk sin store kirke, sa Zimmerlund.
11.Du gjør deg strev og uro med mange ting.
12.Efter en del strev klarte vi også å få ham inn til land, sier Svein Erik efter den dramatiske redningsaksjonen på Rødenessjøen igår eftermiddag.
13.Efter en masse strev i over en måned, klarte de tilslutt å få safen opp i god behold.
14.Efter mye strev fikk man tak over hodet for de uinviterte gjestene, men regningen på 25 000 kr. ville ikke den kubanske ambassade betale i første omgang.
15.Efter mye strev og møye har Bandyforbundet fått unna første serierunde.
16.Forbruket viser, tross alle populære og hårdnakkede forestillinger, store utslag med polpriser og hvor mye strev man må ty til for å få tak i varene.
17.Først ble det montert på en høyvogn og så fikk man efter mye strev maleriet ombord på D / S" Oscarsborg", som fraktet det til hovedstaden.
18.Gjennom programmer i radio og TV denne helg vil vi få mer detaljert innblikk i det møysommelige arbeide som står bak kartleggingen av overgrep, og strev med å få frigitt eller på annen måte hjulpet de fanger Amnesty adopterer.
19.Hadde dagens strev frembragt mer enn en øre kunne man gjøre større utskeielser.
20.Han har et svare strev og tidkrevende arbeide hver gang han skal finne tilbake til negativer som han ønsker flere kopier av.
21.Han nevner ikke de fete honorarene eller de to Oscars han har mottatt for sitt strev.
22.Han rømte fra en britisk krigsfangeleir i India ; efter årelangt strev gjennom ørken og snestormer nådde han Lhasa.
23.Hunden heter Tina og er ikke interessert i noe sexliv, så alt strev og mas for å få hvalper har vært omsonst.
24.Hvem som ikke klarer å mestre glattisen får man svaret på søndag, og politikerne vil få et svare strev med å bevise at de mestrer alle slags forhold.
25.I Frankrike er" desentraliserings"strev av det slaget registrert som noe bortimot genialt.
26.I tillegg hadde både lege og legesekretær et svare strev med å forklare pasientene om det nye kvitteringskortet for egenandeler ved legebesøk som skal gjelde fra og med idag.
27.Inger Sitter har nå et overbevisende comeback som utstiller efter mye strev som kunstpolitiker og professor ved Akademiet.
28.Jeg var i New York umiddelbart efter at artikkelen var referert i norske aviser, og efter mye strev lyktes det meg å få fatt i et eksemplar av bladet The Nation.
29.Mange opplever boken med inntaksreglene som en kontrakt på inntak - når de efter mye strev endelig har stavet seg gjennom den tettpakkede informasjonen.
30.Men dagliglivets strev har hun gått inn i - rømt inn i ?
Your last searches