Norwegian-French translation of svar

Translation of the word svar from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svar in French

svar
spørsmålnoun réponse [f], réplique [f]
  løsningnoun réponse [f], solution [f]
Synonyms for svar
Derived terms of svar
allmenn forsvarsadvokat, ansvar, ansvarlig, ansvarsfull, ansvarsfullt, ansvarsløs, ansvarsskyldighet, bære ansvaret for det, beksvart, besvare, svartedauden, festningsansvarlig, forsvar, forsvare, forsvarer, forsvarlig, forsvars-, forsvarsløs, forsvarsspiller, forsvarstale, forsvarsvitne, gi svar på tiltale, glupt svar, gjensvar, glassvarer, gjøre svarløs, i samsvar med, ikke svarer til noens forventninger, kullsvart, svarttrost, komme til forsvar av, med ravnsvart hår, medforsvarte, motsvare, motsvare noens forventninger, motsvarende, motsvarighet, uansvarlig, ubesvarlig, uforsvarbar
Examples with translation
Det er ikke noe svar på spørsmålet ditt.
Mange takk for et veldig detaljert svar.
Similar words

 
 

More examples
1.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
2.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
3.Blåøyde norske kibbutzvenner" har Ebba Wergeland fra Palestinakomiteen som overskrift på sitt svar (Aftenposten 25 / 4) til mitt innlegg (Aftenposten 11 / 4).
4.Det er det svar Veidirektoratet må gi de mange bilister som ringer og lurer på om de kan bruke piggdekk hvis de f.eks. skal krysse en fjellovergang hvor det er fare for glatt føre.
5.Det er et spørsmål det idag er umulig å få et skikkelig svar på så lenge alle grupper som har befatning med problemene skyver ansvaret over på andre grupper.
6.Det er ikke russerne som bekymrer meg, men USAs offisielle doktriner", og han påstår kategorisk at de vestlige rakettene ikke er noe svar på SS20.
7.Det var ikke lett å gi et svar.
8.Dette er vårt nye svar på flyselskapenes Business Class - med den forskjell at på Københavnbåten får du en god, romslig lugar istedenfor et trangt flysete.
9.Efter det hun opplevet som et håpløst svar, begynte Yildis Hornseth på en annen videregående skole og tok" Kurs for kontorpersonale til helseinstitusjoner / klin ke sykeposter".
10.Et positivt svar på slikt interesserer mange koselige pedagoger.
11.Familien til sjøs" inneholder svar på alle de ting nye båteiere lurer på hvordan vil arte seg.
12.Forekommer ikke, får man som svar på protester eller forespørsler" (til nasjoner som iflg.
13.Hans svar er benektende, men han understreker at" det er verdt å bruke noen milliarder kroner ekstra hvert år innen NATO for å gjøre sannsynligheten for atomkrig enda mindre.
14.Herr presidentens svar er det første vidnesbyrd ikke blot om anerkjennelse, men om simpel høflighet man har sett fra Norsk side.
15.Hver av oss må finne sitt eget svar", hevdes det i stykket.
16.Hvis en begrunnelse for spørsmål i Stortinget, eller et svar, får en uheldig form, slik at det virker støtende og kanskje medfører nye avisskriverier, vil dette efter min mening skade det resultat som jeg har forstått både Handelsdepartementet og herr Jahre ønsker å oppnå.
17.I den" restaurerte" utgaven gis det svar på et utelatt retorisk spørsmål, som enkelte litteraturforskere mener er avgjørende for forståelsen av boken.
18.I sitt svar sier NRK at man er forsiktig med hva man viser i Eftermiddagsnytt, og at det vil gjøre TVkvelden kortere om man flytter Dagsrevyen til kl. 20.
19.Ja, det er det nok ikke så lett for mange unge å gi noe skikkelig svar på mens de stadig hører om arbeidsledighet og problemer med å få noe å gjøre i det hele tatt.
20.Jeg takker Olav Selvaag for klargjørende svar i Aftenposten 12 / 4.
21.Jeg vil ikke binde opp noe som eventuelt gjelder samarbeid med andre partier på forhånd, men se hva valgresultatet blir," lyder Ap.lederens svar.
22.LOformannen Tor Halvorsen har fått munnrappe svar fra Akademikernes Fellesorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund på invitten han kom med i gårsdagens Arbeiderblad om samarbeid.
23.Marta Karpati, personaldirektør ved de store papirverkene i Budapestbydelen Csepel, gir dette pragmatiske svar på et" ideologisk" spørsmål.
24.Medbestemmelse, frihet og ansvar er våre svar når regjeringen roper på salmesang, autoritet og tidligere yrkesvalg.
25.Michael Wiehe i Sverige" (Amalthea) heter en LP som nærmest må være venstresidens svar på Sing Out.
26.Norges svar på Suslov", som han er kalt, mener at man heller enn å spå NKPs endeligt bør være opptatt av kapitalismens siste stadium.
27.Norske kvinners svar på kallet fra Kina" står det å lese, og bak rokken har en avstøpning av det hellige tempel Wudangshan, støpt i kobber i 1637, fått sin plass.
28.Shamirs svar var at israelsk politikk allerede gikk ut på å forhandle direkte med sine arabiske naboer - en politikk som allerede har vist seg å være suksessfull.
29.Sitt pent, kom tidsnok til måltidene, ikke svar meg.
30.Slik undertegnede tolket formuleringen, siktet utfordrede med dette til kritikerkorpset, Akersgatens svar på Fellesslakteriet.
Your last searches