Norwegian-French translation of svikte

Translation of the word svikte from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svikte in French

svikte
mental tilstandverb hésiter, chanceler, vaciller
  posisjonverb s'affaisser, fléchir
Synonyms for svikte
Derived terms of svikte
Anagrams of svikte
More examples
1.Nettopp fordi biskop Kaldy er LVFpresident, må vi ikke svikte den ungarske kirke, hvis overgrep inntrer", sier biskop Bertelsen.
2.Å gjøre dem til bidragsydere og ikke bidragssnytere", bemerket Syse, som når det gjaldt Jernverket fremholdt at dersom forutsetningene nok engang kommer til å svikte, kan bedriften ikke som før bare fortsette å sende regningen over til Staten.
3.Dessverre ser det ut til at barna er i ferd med å svikte de kommunale kinoforestillinger.
4.Forbrukeren skal stå syk og ydmyk med luen i hånden, sa Gundersen, som mente at noen hver kan ha grunn til å føle seg utrygg hvis helsen skulle svikte.
5.Hvilke tiltak kommer på tale hvis fisket fortsetter å svikte ?
6.Hvis strømmen skulle svikte over en lengre periode, kan fjernvarmeanlegget sentralt benytte seg av olje.
7.Jeg føler at jeg ikke kan svikte.
8.Men publikum vil vel ikke svikte på grunn av den manglende heis og de omstridte dias ?
9.På den annen side kommer Blom til å bli forskrekkelig dyr efter all rehabiliteringen, så vi vil nok ikke svikte Grand heller, uttalte han forsonende.
10.Selve prinsippet og konklusjonen er hårreisende, vi må ikke svikte barna i likestillingens navn.
11.Skulle pumpene ved Toverud svikte av en eller annen grunn, er det nok vann i tunnelen til et helt døgns forbruk i Asker og Bærum.
12.Vi vil allikevel aldri svikte Blom, erklærte Mentz Schulerud ansikt til ansikt med sin medvert, økonomisjef Roald Karoliussen.
13.At vi kan stole på hverandre, og være sikker på at den andre ikke vil svikte oss, eller lure oss ?
14.Avslutningen vil ta sin tid og tilskuerne og tvilerne bør vise tålmodighet, og ikke svikte den eneste synlige mulighet, som kan tilskynde en fredelig løsning av forholdene i MellomAmerika.
15.Dersom reservegrunnlaget i grube 7 i mellomtiden skulle vise seg å svikte, har man muligheter til å satse på grube 3 igjen.
16.Dessverre viser det seg at det økonomiske fundament for grunnvollen i velferdsstaten, folketrygden, holder på å svikte.
17.Det alvorligste problem for ham er at gamle forbundsfeller synes å svikte.
18.Det var nok konsentrasjonen som svikte.
19.Dette er naturligvis ikke å svikte vår" leir".
20.Dette for å dempe kritikken mot unødig hemmelighetskremmeri, og de spekulasjoner som florerer i Hongkong om at London er i ferd med å svikte koloniens interesser.
21.Disse stedene trenger oss, og vi skal ikke svikte dem," avslutter de tre, som i disse dager finleser manuskripter for å bestemme seg for sitt neste stykke.
22.En interessant begrunnelse som er blitt gitt i samtaler med vestlige diplomater, går ut på at man fra sovjetisk side ikke kan svikte fredsbevegelsen i flere europeiske land ved å gå tilbake på det opprinnelige krav.
23.En journalist i NRK sa til meg for få dager siden at hun ikke ville omtale noe som var positivt, for da ville hun svikte sin oppgave.
24.Et blått lys fordi vi, som ikke har kjent deres problemer på kroppen, vurderer å svikte dem, og det akkurat når de trenger oss mest.
25.Folk skal forberedes på trangere tider, men dog ikke skremmes til å tro at velferdsstaten vil svikte dem.
26.For Oslos vedkommende kan det gi store problemer hvis det skjer feil ved godsterminalen på Alnabru eller hvis dataanlegget på Oslo Sentralbanestasjon skulle svikte, sier informasjonssjef Skaug Høymork.
27.For ikke å snakke om krysserne i V - 5 hvis Marielito skulle svikte.
28.Forsvarsfireren med Håkon Lier Madsen i spissen overbeviste, bortsett fra en periode i andre omgang da markeringene begynte å svikte.
29.Forsvarssjefen fremholder at dersom de økonomiske rammer skulle svikte i forhold til dagens utviklingstendenser, vil resultatet bli en tallmessig sett kraftig reduksjon av Hærens enheter samtidig som hele kategorier av kampenheter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret må utgå.
30.Følgelig vil inntektene fra veibommen svikte med ca. 50 prosent i forhold til Selvaags anslag.
Similar words

 
 

svikte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sviktesviktendesviktet
Indikative
1. Present
jegsvikter
dusvikter
hansvikter
visvikter
deresvikter
desvikter
8. Perfect
jeghar sviktet
duhar sviktet
hanhar sviktet
vihar sviktet
derehar sviktet
dehar sviktet
2. Imperfect
jegsviktet
dusviktet
hansviktet
visviktet
deresviktet
desviktet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sviktet
duhadde sviktet
hanhadde sviktet
vihadde sviktet
derehadde sviktet
dehadde sviktet
4a. Future
jegvil/skal svikte
duvil/skal svikte
hanvil/skal svikte
vivil/skal svikte
derevil/skal svikte
devil/skal svikte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sviktet
duvil/skal ha sviktet
hanvil/skal ha sviktet
vivil/skal ha sviktet
derevil/skal ha sviktet
devil/skal ha sviktet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle svikte
duville/skulle svikte
hanville/skulle svikte
viville/skulle svikte
dereville/skulle svikte
deville/skulle svikte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sviktet
duville/skulle ha sviktet
hanville/skulle ha sviktet
viville/skulle ha sviktet
dereville/skulle ha sviktet
deville/skulle ha sviktet
Imperative
Affirmative
dusvikt
viLa oss svikte
deresvikt
Negative
duikke svikt! (svikt ikke)
dereikke svikt! (svikt ikke)
Your last searches