Norwegian-French translation of tømme

Translation of the word tømme from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tømme in French

tømme
bukselummeverb retourner, vider
  transitivverb vider
  rengjøringverb vidanger, vider
  plassverb dégager
  forbrukeverb épuiser, consumer, user
Synonyms for tømme
Derived terms of tømme
More examples
1.Vi har til nå helt i oss altfor lite øl, og starter med å tømme lokalets bar.
2.(Kapitel 24, vers 30) Og si til de troende kvinner, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vlse sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne.
3.(Kapitel 4, vers 38) Si til de troende menn, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme.
4.Hvis De gjør tingene riktig, vil alle samarbeide med Dem, og De vil klare å holde motparten i tømme.
5.Vi har lovet å tømme sykehuskorridorene for pasienter innen 1. juni, og det skal vi holde, sier varaordfører i Oslo, Hans Svelland (h), til Aftenposten.
6.Avhørene" går ikke av seg selv", det er på det rene at Treholt langt fra har vist noe påtrengende behov for å tømme seg for alt han vet.
7.Da brannvesenet i Oslo tidligere i sommer stilte ultimatum om å tømme sykehuskorridorene for pasienter, ble 20 pleietrengende pasienter overført fra Aker sykehus til Ås private pleiehjem.
8.De ber nærmest Gud bevare oss mot Arbeiderpartiet som vil tømme lommene våre for å finansiere statsdrift og kjøpe opp private bedrifer efter at disse først er drevet til konkurs gjenom skatteskruen til Gro og Gunnar.
9.De sengene vil jeg tømme.
10.Dessuten kan man ikke tømme brønn med fingerbøl.
11.Det blir betegnet som bemerkelsesverdig at Oslo har klart å tømme korridorene uten å ta i bruk noen av Statens sykehussenger.
12.Det er bare å tømme magasinet fra hoftehøyde.
13.Det er bedre å tømme kassene om vinteren, eller eventuelt sprøyte med et insektdrepende middel først, men det er jo ikke bra å sprøyte inn i fuglekassene nå om våren.
14.Det hadde ikke vært noen på kjøkkenet da hun hentet brett og kost, og det var heller ikke noen der da hun kom ut dit igjen med glasskårene for å tømme dem i søppelbøtten.
15.Det viser seg at det ikke bare var disse to myntslagene som kom inn, men mange benyttet anledningen til å tømme sparegriser og syltetøy glass og veksle mynter inn i sedler.
16.Det viste seg at Castro hadde benyttet anledningen til å tømme fengsler og aslyler og sende klientelet til erkefienden USA, som dermed fikk et spesielt flyktningeproblem å hanskes med.
17.Dette er endog frihet under kontroll - religionen holdes i tømme.
18.Du kan fylle eller tømme hodet for tanker, efter behov.
19.Efter det siste irakske angrepet skal iranske myndigheter ha begynt å tømme oljelagrene på Khargøya og føre oljen tilbake til tanker på fastlandet, trolig av frykt for at Irak skal gjøre alvor av truselen om å gå til direkte angrep på oljebasen.
20.Efter telefoner vi har mottatt ser det ut til at vi skal tømme hele Østlandsområdet.
21.Eller som Renholdsverket, der Høyre nå vil la private overta containervirksomheten (som er lønnsom) mens kommunen selv fortsetter å tømme utedoene.
22.For å komme inn i Israel, må Rashid Mohamed tømme kofferter med innhold opp i en plastkurv som er plassert på en tralle utenfor terminalen.
23.Fotgjengerne skal også ha sitt, og av sikkerhetsmessige hensyn beregner vi god tid til å" tømme" krysset før vi gir grønt lys for den nevnte venstresvingen.
24.Greven ble slått av mildhet og lovet å spare byen dersom noen kunne tømme den tre liters pokalen til bunns - i en sup.
25.Han pleide imidlertid å tømme kafferester opp i posen efter at asken var tømt.
26.Ja, vi foretrekker å tro at det nettopp var en hardkjøring for å tømme hesten totalt at Gunnar Nordling sendte ham i front umiddelbart efter start, tross toppvekten, og satte opp et drepende tempo.
27.Kan jeg be deg tømme lommene ?
28.Kokken forklarte at han ikke hadde fått noen instruks om hvordan asketømming skulle skje, og at han pleide å tømme innholdet direkte i søppelposen av plast uten å ha vann i askebegrene først.
29.Kort kan det uttrykkes ved å si at finansieringsselskaper, fondsforretninger og andre finansforetakender tilbød publikum nye fordringstyper som konkurrerte sterkt med innskudd i bank.Publikum reagerte ved å tømme sine bankkonti og flytte midlene over til de nye fonds.
30.Kurderne frykter at Iran skal iverksette en operasjon for å tømme et område på sin side av grensen for innbyggere.
Similar words

 
 

tømme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tømmetømmendetømt
Indikative
1. Present
jegtømmer
dutømmer
hantømmer
vitømmer
deretømmer
detømmer
8. Perfect
jeghar tømt
duhar tømt
hanhar tømt
vihar tømt
derehar tømt
dehar tømt
2. Imperfect
jegtømte
dutømte
hantømte
vitømte
deretømte
detømte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tømt
duhadde tømt
hanhadde tømt
vihadde tømt
derehadde tømt
dehadde tømt
4a. Future
jegvil/skal tømme
duvil/skal tømme
hanvil/skal tømme
vivil/skal tømme
derevil/skal tømme
devil/skal tømme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tømt
duvil/skal ha tømt
hanvil/skal ha tømt
vivil/skal ha tømt
derevil/skal ha tømt
devil/skal ha tømt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tømme
duville/skulle tømme
hanville/skulle tømme
viville/skulle tømme
dereville/skulle tømme
deville/skulle tømme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tømt
duville/skulle ha tømt
hanville/skulle ha tømt
viville/skulle ha tømt
dereville/skulle ha tømt
deville/skulle ha tømt
Imperative
Affirmative
dutøm
viLa oss tømme
deretøm
Negative
duikke tøm! (tøm ikke)
dereikke tøm! (tøm ikke)
Your last searches