Norwegian-French translation of tøyle

Translation of the word tøyle from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tøyle in French

tøyle
hestnoun rêne [m]
Derived terms of tøyle
More examples
1.Av og til kan det nok være vanskelig å tøyle sinnet.
2.Den elektroniske utvikling skjer så raskt og uoversiktlig at den knapt lar seg tøyle.
3.2200 kubikkmeter luft ble blåst inn i ballongen før den langsomt kunne stige til værs, og ballongfører Hansen hadde sin fulle hyre med å tøyle de 4200 hestekreftene som propanen gir når den under høyt trykk blåser gass inn i de 936 kvm ballongduk.
4.Antagelig er han ikke den flinkeste i verden til å tøyle sitt temperament.
5.Det var et svært urolig finaleheat starter Odd With fra Oslo skulle tøyle.
6.For de fuktige byger fra oven kunne ikke tøyle den gledesfylte utfoldelsestrang og den elleville kostymefantasi som fikk fritt utløp efter å ha slumret under Oslosneen en lang vinter.
7.Grunnlaget for motsetningsforholdet mellom Andresen og Hambro var lagt lenge før 1934, men det vokste seg i den påfølgende periode stadig sterkere, og det ble mer og mer vanskelig for partiformannen å tøyle sin reaksjon på det han kalte" Hambros utålelige provokationer".
8.Jødene møtte alfor ofte en nedlatende holdning, altfor mange nordmenn maktet ikke å skjule sin forakt og å tøyle sin hånlatter over jødenes skjebne.
9.Regnbygene klarte ikke å tøyle den elleville utfoldelseslyst.
10.Selv manet han til respekt for medmennesker - og til å tøyle frykt for det ukjente og fremmede, selv om den kan være menneskelig og forståelig.
11.Derfor måtte Lindgaard og hans mannskap - Einar Schie (sjef for hestene) og Per A. Thorvik (navigatør) tøyle seg litt.
12.Innenriksminister William P. Clark kan ikke lenger tøyle sin hjemlengsel.
13.Man bør tøyle sin handlekraft når trosgrunnlaget er spinkelt.
14.Neste års opplegg innebærer blant annet tidlig banestart lokalt og regionalt, og et opplegg med nasjonale elitestevner og såkalte NFIFstevner hvor både deltagelse og stevneregi skal holdes mer i tøyle fra forbundets side.
15.Produsent Leslie Goldsach holder sine medarbeidere i tøyle fra kontrollrommet.
16.Så er da filmen også regissert av grekeren George Pan Cosmatos som ikke legger en eneste tøyle på Stallone.
Similar words

 
 

tøyle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tøyletøylendetøylet
Indikative
1. Present
jegtøyler
dutøyler
hantøyler
vitøyler
deretøyler
detøyler
8. Perfect
jeghar tøylet
duhar tøylet
hanhar tøylet
vihar tøylet
derehar tøylet
dehar tøylet
2. Imperfect
jegtøylet
dutøylet
hantøylet
vitøylet
deretøylet
detøylet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tøylet
duhadde tøylet
hanhadde tøylet
vihadde tøylet
derehadde tøylet
dehadde tøylet
4a. Future
jegvil/skal tøyle
duvil/skal tøyle
hanvil/skal tøyle
vivil/skal tøyle
derevil/skal tøyle
devil/skal tøyle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tøylet
duvil/skal ha tøylet
hanvil/skal ha tøylet
vivil/skal ha tøylet
derevil/skal ha tøylet
devil/skal ha tøylet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tøyle
duville/skulle tøyle
hanville/skulle tøyle
viville/skulle tøyle
dereville/skulle tøyle
deville/skulle tøyle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tøylet
duville/skulle ha tøylet
hanville/skulle ha tøylet
viville/skulle ha tøylet
dereville/skulle ha tøylet
deville/skulle ha tøylet
Imperative
Affirmative
dutøyl
viLa oss tøyle
deretøyl
Negative
duikke tøyl! (tøyl ikke)
dereikke tøyl! (tøyl ikke)
Your last searches