No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword ta seg av. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Den konkrete utformingen av politikken har vi andre organer til å ta seg av.
2.Det finnes knapt noe mer bakstreversk enn å nekte å gå inn i en diskusjon om hvilke oppgaver det offentlige bør prioritere og hvilke oppgaver det ikke lenger behøver å ta seg av.
3.Andre flyselskaper har neppe kapasitet til å ta seg av alle passasjerne, sier han.
4.De 100 største bedriftene kan de andre storbankene og de utenlandske ta seg av, sa Breivik.
5.Dersom Somby har kommet seg inn i Canada på ulovlig vis, er dette et forhold som kanadiske påtalemyndigheter får ta seg av.
6.Det er ikke riktig at alle norske meglere skal finne sin nisje i å pleie de store institusjonene og la bankene bli henvist til å ta seg av alt som er av småkunder.
7.Det vil ikke komme på tale å overføre hverken teknisk vedlikehold eller andre aktiviteter fra Norge til Sverige dersom det blir noe av planene om å slå sammen Linjeflyg og deler av SAS til et eget selskap som skal ta seg av svensk innenrikstrafikk.
8.Det ville koste ca. fire ganger mer å avvikle rushtrafikken i Oslo med privatbil enn med kollektive transportmidler, forutsatt at vei og parkeringssystemet ble opprustet til å ta seg av slike trafikkmengder som det da ville bli snakk om, opplyste forskningssjef Knut Østmoe fra Transportøkonomisk institutt (TØI) på Nordisk Lokaltrafikkmøte i Oslo torsdag.
9.Disse foreldrene har både svært små spebarn og merbelastning ved å skulle ta seg av flere enn ett spebarn samtidig, skriver Grude Flekkøy.
10.En managers oppgave er å ta seg av alt det utenomsportslige, slik at en bokser ikke skal behøve å måtte konsentrere seg om mer enn det å bokse best mulig, mener Steffen.
11.Flyktningene kan overhodet ikke returnere til sine hjemland, og vi har heller ingen garanti for at barna vil ta seg av sine gamle, sier førstesekretær Undis Scheslien.
12.For mye energi går med til å diskutere tiltak for de friske, energi som heller burde settes inn på å ta seg av de svakest stilte, mente dr. Ruud, som fremhevet det viktige i å ta vare på ressursene også hos dem som er syke.
13.Færre alkoholulykker vil bety at sykehusene kan ta seg av flere andre viktige oppgaver, og trygdevesenet vil få frigitt ressurser.
14.Gocart, det er for oss, vi er for tøffe til dukketøylaging, det kan gutta ta seg av.
15.Har Norge et utenrikspolitisk apparat som gjør landet i stand til å ta seg av de nye, store nærproblemene, som forholdet til SovjetUnionen, havrett, sokkelforhandlinger og slikt ?
16.Hver gård hadde plikt til å ta seg av sine beboere.
17.I Oslo har vi Statens senter for barne og ungdomspsykiatri og en akuttinstitusjon i Biermannsgate til å ta seg av kriminell ungdom i denne aldersgruppen.
18.I enkelte av aldershjemmene i Norge må de gamle legge seg lørdag kveld og får ikke komme opp av sengen før mandag morgen, fordi det ikke er personale til å ta seg av dem, sa Liv Ullmann.
19.Ja, har vi ingen annen mulighet til å få pasienten hjem, sender vi en av legene avgårde med ambulansefly for å ta seg av pasienten på hjemturen og sørge for at han kommer vel inn på sykehus her hjemme.
20.Jon Michelet er tøffere enn meg og vil vel ta seg av de hardeste temaene.
21.Kan brannvesenet ta seg av saken og under kontroll brenne ned hele bygninger ?
22.Kanskje tenker de at alt må være så perfekt, og at de må ha mye plass og mye tid til å ta seg av studenten.
23.Man klarer kun å ta seg av de som er aller sykest, akutt syke, og det er en klanderverdig og uholdbar situasjon å jobbe i, sier sykepleierne i sin rapport.
24.Men vi prioriterer fortsatt informasjon, underholdningen får Harald Tusberg ta seg av, fastslår lederen for TekstTV.
25.Norges hovedstad var den første kommune i landet som opprettet en egen byantikvarstilling til å ta seg av byens bevaring.
26.Normalt vil tollstasjonen på Kornsjø ta seg av den vanlige kontroll, forteller Larsen.
27.Oslo er bedre stilt m.h.t. å ta seg av kriminell ungdom i denne aldersgruppen.
28.Politikerne får ta seg av samfunnsøkonomien.
29.Problemet er ikke å skaffe rekrutter, men å få folk til å ta seg av dem.
30.På Ila sikringsanstalt var det to leger og så mange innsatte at de ikke hadde noen mulighet til å ta seg av hver enkelt som trengte behandling, sa tiltalte.