Norwegian-French translation of takle

Translation of the word takle from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

takle in French

takle
problemverb aborder, s'attaquer à
  sportverb tacler, plaquer
Synonyms for takle
Derived terms of takle
More examples
1.Reitgjerdepasienter" kan de ikke takle i Bodø.
2.Den som er i god form, som har dagen og som kan takle disse forholdene, vinner.
3.Det betyr mye psykisk for alle ungguttene at Vidar er med, og det betyr et ekstra uromoment å takle for våre motstandere.
4.Det er litt mer spennende med trav, du lærer på en måte å takle hesten bedre, sier hun.
5.Det ligger i sakens natur at vi kommer opp i problemer som kan være vanskelige å takle og som bør tas opp med psykologen eller legen.
6.For oss blir dette en øvelse i øvelsen ; vi vil prøve å lære oss hvordan vi skal takle pressen og gi informasjon i krig.
7.God helse er evne og ikke minst vilje til å takle hverdagslivets kriser, sier professor dr.med. Christian F. Borchgrevink som idag fyller 60 år.
8.Hvilken sak eller hvilke saker var vanskeligst å takle i året som snart er slutt ?
9.Hvis du tenker på nerver, så klarte jeg å takle akkurat det godt.
10.Jeg hadde problemer med å takle kravet hos en del forfattere om lojalitet til" saka".
11.Men vi skal heller ikke undervurdere barns evne til å takle vanskelige situasjoner, sier Kerstin Andersson.
12.Programmet gir tips og trening i å takle konflikter, kriser og sterke følelser uten å måtte ty til røk.
13.Slike situasjoner er faktisk lettere å takle i en krigssituasjon.
14.Så vidt jeg kan se, hadde NRKledelsen i teorien tre muligheter å takle denne situasjonen på.
15.Ved en regulert suppleringsimport ville situasjonen vært enkel å takle, og Norge kunne fortsatt hatt blant de laveste utsalgsprisene i Europa på poteter, sier Haga.
16.De 17 som betjener vakttjenesten er alle erfarne sosialarbeidere - voksne mennesker som står spesielt rustet til å takle akutter personlige kriser.
17.De ansatte på apotekene i Oslo skal bli bedre forberedt på å takle ransforsøk.
18.De vet ikke hvordan de skal takle et møte med det kommunale" vesen".
19.Den beste måten å takle situasjonen på, er å lytte til hvordan pasienten beskriver sin smertefornemmelse, sa Tiffany.
20.Den har de størst problemer med å takle.
21.Den sovjetiske president og partisjef Konstantin Tsjernenko hevdet at han hadde god tro på at de polske arbeiderne vil takle konsekvensene av den økonomiske krisen, og få landet på rett vei igjen.
22.Det er måter å takle dette på - og der kan vi helt klart bli bedre.
23.Det er nytt for meg å takle rutinen.
24.Det er tøft å skulle takle angst anderledes enn man er vant til.
25.Det kan han nok klare å takle også.
26.Det knytter seg også en viss spenning til hvordan medarbeiderne på landets arbeidskontorer vil takle den nye oppgaven de er blitt pålagt.
27.Det skal bli interessant å se hvorden ansvarlige skolefolk, som rektor Hellern, vil takle tros og toleranseproblematikken rundt den syvende paragrafen - før de går videre med sine ønsker om å flytte religionene tilbake til kristendomsundervisningen.
28.Det viktigste for utvelgelse av adoptivforeldre er ikke hvorvidt barn kan bli utsatt for mobbing, men hvordan de voksne er istand til å takle også en slik situasjon.
29.Dette er ingen sak for de folkevalgte - dette er en sak som NRK selv må takle.
30.Dette har hjulpet forlaget til å takle en vanskelig økonomisk tid på en hittil tilfredsstillende måte.
Similar words

 
 

takle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) takletaklendetaklet
Indikative
1. Present
jegtakler
dutakler
hantakler
vitakler
deretakler
detakler
8. Perfect
jeghar taklet
duhar taklet
hanhar taklet
vihar taklet
derehar taklet
dehar taklet
2. Imperfect
jegtaklet
dutaklet
hantaklet
vitaklet
deretaklet
detaklet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde taklet
duhadde taklet
hanhadde taklet
vihadde taklet
derehadde taklet
dehadde taklet
4a. Future
jegvil/skal takle
duvil/skal takle
hanvil/skal takle
vivil/skal takle
derevil/skal takle
devil/skal takle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha taklet
duvil/skal ha taklet
hanvil/skal ha taklet
vivil/skal ha taklet
derevil/skal ha taklet
devil/skal ha taklet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle takle
duville/skulle takle
hanville/skulle takle
viville/skulle takle
dereville/skulle takle
deville/skulle takle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha taklet
duville/skulle ha taklet
hanville/skulle ha taklet
viville/skulle ha taklet
dereville/skulle ha taklet
deville/skulle ha taklet
Imperative
Affirmative
dutakl
viLa oss takle
deretakl
Negative
duikke takl! (takl ikke)
dereikke takl! (takl ikke)
Your last searches