Norwegian-French translation of terrorisere

Translation of the word terrorisere from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

terrorisere in French

terrorisere
generellverb terroriser
Synonyms for terrorisere
More examples
1.Nei, regimet har ikke lenger samme mulighet til å terrorisere befolkningen.
2.De libanesiske shiamuslimenes religiøse overhode, sjeik Mohammed Mehdi Shamseddin, betegnet onsdag bombingen som israelsk barbari og sa at israelernes angrep på uskyldige sivile, sykehus og religiøse sentra var et forsøk på å terrorisere befolkningen i Libanon.
3.Han sitter og snakker med en gjest i sitt eget hjem og vil ikke la seg terrorisere av noen.
4.Jeg oppfatter patruljenes hovedoppgave som å terrorisere folk og kontrollere innad i Guatemala, samtidig som det mobiliserer sivilbefolkningen til militær kamp mot geriljaen.
5.Man forsøker å sulte ihjel geriljaen og isolere den ved å terrorisere befolkningen i landsbyene.
6.Når det tilstoppes, er det at ærgjerrigheten begynner å terrorisere oss, og vi begynner å studere til erkebiskop eller statsråd eller fabrikant av gyldne plastpotter eller en annen likegyldighet.
7.Tre franske leger som arbeider sammen med afghanske opprørere, fortalte tirsdag at de sovjetiske styrker i Afghanistan har tatt i bruk en ny strategi som bevisst går ut på å terrorisere sivilbefolkningen.
8.Uansett har de tydeligvis gitt sine soldater frie hender i landsbyene, til å røve, voldta, terrorisere...
9.At barn kan være sadister vet vi, men at også en robot kan være med å terrorisere sin" mor" er mere av science fiction dato.
10.Bombing av landsbyer, åkre og vanningsanlegg skal terrorisere befolkningen fra å hjelpe motstandsbevegelsen.
11.De vil terrorisere en hel befolkning, fordi de tror de vet best.
12.Filmen er en" kokebok" for hvordan ungdomsgrupper kan terrorisere blant andre lærere uten å bli stilt ansvarlige for sine handlinger.
13.Først og fremst er atomvåpen et terrorvåpen - som en angriper vil bruke mot Norge for å terrorisere befolkningen til overgivelse.
14.Jeg finner det utrolig at et norsk, velrenommert advokatfirma står bak et dokument som har som siktemål å terrorisere mannskapet til munnkurv - å hindre dem i å ta kontakt med fagbevegelsen, sier Aasarød.
15.Uten SS hadde Hitler ikke kunnet terrorisere Europa.
Similar words

 
 

terrorisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) terrorisereterroriserendeterrorisert
Indikative
1. Present
jegterroriserer
duterroriserer
hanterroriserer
viterroriserer
dereterroriserer
deterroriserer
8. Perfect
jeghar terrorisert
duhar terrorisert
hanhar terrorisert
vihar terrorisert
derehar terrorisert
dehar terrorisert
2. Imperfect
jegterroriserte
duterroriserte
hanterroriserte
viterroriserte
dereterroriserte
deterroriserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde terrorisert
duhadde terrorisert
hanhadde terrorisert
vihadde terrorisert
derehadde terrorisert
dehadde terrorisert
4a. Future
jegvil/skal terrorisere
duvil/skal terrorisere
hanvil/skal terrorisere
vivil/skal terrorisere
derevil/skal terrorisere
devil/skal terrorisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha terrorisert
duvil/skal ha terrorisert
hanvil/skal ha terrorisert
vivil/skal ha terrorisert
derevil/skal ha terrorisert
devil/skal ha terrorisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle terrorisere
duville/skulle terrorisere
hanville/skulle terrorisere
viville/skulle terrorisere
dereville/skulle terrorisere
deville/skulle terrorisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha terrorisert
duville/skulle ha terrorisert
hanville/skulle ha terrorisert
viville/skulle ha terrorisert
dereville/skulle ha terrorisert
deville/skulle ha terrorisert
Imperative
Affirmative
duterroriser
viLa oss terrorisere
dereterroriser
Negative
duikke terroriser! (terroriser ikke)
dereikke terroriser! (terroriser ikke)
Your last searches