Norwegian-French translation of tidsfordriv

Translation of the word tidsfordriv from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tidsfordriv in French

tidsfordriv
underholdningnoun passe-temps [m]
  fritidsaktivitetnoun diversion [f], divertissement [m], amusement [m], distraction [f]
Synonyms for tidsfordriv
Similar words

 
 

More examples
1.Kampserien" er tidsfordriv for Jon Petter (t.v.) og Jan Ove når de søker ly for regnet.
2.Andre, Marit og Line har funnet tidsfordriv på lekeplassen.
3.Bingo står på programmet når Oslo Riksmålsforening samles til årsmøte i Lektorenes hus førstkommende torsdag - en form for tidsfordriv som vel på sett og vis også kan oppfattes rent symbolsk når man tenker på senere års sprogutvikling.
4.Den onskapsfulle malise var på mange måter typisk for den intellektuelle overklasse på Sheridans tid - enslags muntert tidsfordriv for mennesker som hadde råd til å kjede seg med anstand.
5.Det er ikke snakk om noe like storartet som comebacket til collegene i Yes og Genesis, men en bemerkelsesverdig frisk og løfterik satsing fra en musiker som vil bevise at rock er noe mer enn ungdommelig tidsfordriv.
6.Det er sunt og friskt og gir litt matauk, og nå blir det litt mer tid til slikt tidsfordriv.
7.Du vet med deg selv at den nærmeste tiden fortsatt kan brukes til å dovne seg i hengekøya med ukeblad og sitronbrus som eneste tidsfordriv.
8.Et ørkesløst tidsfordriv for de rike, og en viktig inntektskilde for Monacos ikke helt nøysomme fyrstehus.
9.Formingslærer Reidun Hoffseth som satser på lystbetont arbeid istedenfor intetsigende tidsfordriv, er meget godt fornøyd med innsatsen som omfatter både husflidsvarer, leveranser til dukketeater, kjøkkenutstyr, dekorasjonsgjenstander etc.
10.Fra å være tidsfordriv i gatene i Bronx, New York, er dansen blitt en kjempehit med utøvere over hele Europa.
11.I Europa var eventyrfortellingen et vesentlig tidsfordriv i de lange, kalde vinterkveldene.
12.Litt tidsfordriv ville ikke være av veien.
13.Mange gode ideer til tidsfordriv i lange vinterkvelder.
14.Men det er også mange som kjøper lotter og samlinger, kanskje for å ha dem i reserve som tidsfordriv i de lange høst og vinterkvelder som er nær forestående.
15.Mens vi følger den britiske tradisjonen og ser på idrett mer eller mindre utelukkende som lek, moro og uskyldig tidsfordriv, har sovjetrusserne et annet syn.
16.Når mange unge oppfatter og gir uttrykk for i ord og handling at skolen er uforpliktende tidsfordriv, er det kanskje fordi systemet og lærerne bare i ord ikke i handling - viser dem at den er noe annet.
17.Rådsmøtet ønsket å rette søkelyset på alternativer til misbruk av TV og video og endel meningsløst tidsfordriv som påvirker barna våre i en uheldig retning.
18.Strikking og poker er vanlig tidsfordriv, mens de mer avanserte sitter og regner.
19.Naturoppleving er ikkje underhaldning eller tidsfordriv du kan kjøpe for pengar.
20.Opprinnelig ble psykiatriske pasienter satt til å tegne og male som tidsfordriv og for å aktivisere seg, fortalte billedterapeut Åse Minde.
21.De ser også" Dynastiet" og" Falcon Crest" men dette er programmer som betraktes mest som kuriøst tidsfordriv.
22.Deler av førstegangstjenesten blir i dag oppfattet av de vernepliktige som ren tidsfordriv.
23.Den kan plystre de første strofene av Marseillaisen, hvilket i og for seg er uskyldig tidsfordriv.
24.Efter at de hadde spilt, kunne mor vise Caroline hvordan hun skulle holde broderiet, eller de kunne planlegge kjolen hun skulle få ny til neste jul. Og så hadde mor sett et avertissement i det nye Christiania Adresseblad om at det" hos Chr. Schibsted fantes tilkjøbs Selskabeligt Tidsfordriv for Børn".
25.En natt ble sokkelen til selvportrettet av Norges største billedhugger, som står utenfor det huset der han var født og oppvokst, veltet og ødelagt som rent tidsfordriv.
26.En ny sport i Norge, men velkjent som tidsfordriv i ferier under betegnelsen minigolf, og som alle campingplasser og hoteller med respekt for seg selv finner plass til på tomten.
27.En stjernekikkert blir Jakes daglige tidsfordriv, men det er slett ikke stjernene som påkaller oppmerksomheten.
28.For litteraturen er jo tidsfordriv, som Hamsun sa, og underholdning, både for den som bruker år av sitt liv på å skrive en bok, og for den som slår ihjel en regnværsdag med å lese den.
29.I vår vestlige kultur har vil lett for å se på lek som et tidsfordriv.
30.Kjøringen er også en form for tidsfordriv, og man ønsker gjerne å imponere andre med kjøringen.
Your last searches