Norwegian-French translation of tillegg

Translation of the word tillegg from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tillegg in French

tillegg
boknoun addenda [mp], addition [f], supplément [m]
  bøkernoun appendice [m]
  supplementnoun adjonction [f], supplément [m]
  bilagnoun annexe [f], pièce annexée [f]
Synonyms for tillegg
Derived terms of tillegg
Similar words

 
 

More examples
1.Alternativ Studiehåndbok" er blitt resultatet, en 350 siders rettpåsak guide som er ment å være et tillegg til eksisterende studiehåndbøker, forelesningskataloger, pensumlister og andre opplysninger om faktiske forhold på fakulteter og institutter.
2.Bøkstedt refererer observasjonar av den amerikanske psykologen DeCasper og medarbeidar ved Universitetet i North Carolina som tyder på at born før fødselen lærer å skilje mellom lydar, i dette tilfellet mor, far og andre sine røyster ; i tillegg forskjeller mellom verserytmer.
3.De grønne" tok 8,2 prosent, hele fem prosent mer enn i 1979, og i tillegg anslås en egen" fredsliste" å ha tatt ca. 1,5 prosent.
4.Den gyldne ring" som konkurransen heter, har 13 år som øvre aldersgrense, og fra Norge deltok i tillegg til Victoria Ystborg, Marianne Brenne, Kolbotn.
5.Det heter seg gjerne at det bidrar til å øke aktivitetsnivået og entusiasmen når idrettens tillitsvalgte tvinges til å sørge for økonomien i tillegg til de idrettslige aktivitetene.
6.Dette betyr at vi i tillegg til de meget omfattende arbeidsmarkedstiltak, som nå vil bli utvidet ytterligere, må legge enda større vekt på en politikk som kan gjenskape balansen i norsk økonomi og styrke næringslivets konkurransekraft.
7.Drømmen om Elin" har, i tillegg til Elsa Lystad, sin store styrke i sangtekster, melodier, musikkarrangementer og i fremføringen av disse.
8.Eg skal lesa gratis med deg", sa Haaland, i tillegg fikk jeg friplass på elevskolen ved Søilen Teater, som var stiftet av Gyda Christensen, Stein Bugge og Hjalmar Friis.
9.For SVs toppledelse er dette i tillegg blitt et styringsproblem all den tid partiets formann Theo Koritzinsky har akseptert å stille som stortingskandidat på Oslolista.
10.Hvilke viktige endringer i næringsstøtteordningene mener du er nødvendige i årene fremover, i tillegg til dem som hele utvalget er enige om ?
11.I tillegg legger kommisjonen vekt på at inntekt av boligkapital er forholdsvis enkel å observere.
12.I tillegg til dette blander debatten stadig sammen etiske spørsmål ved befruktning utenfor livmoren og befruktning ved sædoverføring der sædgiveren er en annen enn barnets juridiske far.
13.Poppen" Andersen ble i tillegg til å ha smuglet 500 gram heroin også funnet skyldig i heroinomsetning i Oslo.
14.Reagan myrdet Lennon" riktignok med spørsmålstegn efter og" Jeg drepte Morgan Kane" i tillegg til intervjuer med markedsføreren Carl I Hagen, Andre Bjerke og Odd Nerdrum er toppartiklene i" Freestyles" åpningsnummer.
15.Skaffer jeg meg solenergi i tillegg, blir jeg vel forsynt og behøver ikke å koste på 30 00035 000 kroner til strømbehov for hele hytta.
16.Stilling ledig"annonsene avspeiler Norges begrensede faglige ressurser innen oljevirksomheten enten det gjelder utbygging eller drift. i tillegg til ansettelse av norske eksperter må derfor selskaper som f.eks. Statoil, hente store grupper av eksperter i form av konsulenter fra utlandet.
17.Tjenestemenn som etter nådd aldersgrense har gått av med pensjon og som senere går inn i tjeneste igjen i staten som ekstrahjelp m.v. lønnes med en fastsatt godtgjørelse pr. dag i tillegg til sin pensjon fra Statens Pensjonskasse.
18.Veggmoter 84" viser over 2000 av årets nye tapeter i tillegg til et historisk tilbakeblikk på funkistiden.
19.Vil De være for eller mot at man ved tariffoppgjøret blir enige om et tak på den såkalte lønnsglidning, altså de tillegg de enkelte bedrifter kan gi ?
20.(I tillegg håper jeg selvfølgelig på at" de rette personer" i Oslo bystyre og ev. kommunen kommer med sine kommentarer senere).
21.(I tillegg kommer selvsagt de 1200 kroner i året man skal betale for den nye kanalen).
22., I samråd med Forsvarsdepartementet har Forsvarssjefen bestemt at et antall interesserte krigsdeltagere, krigsseilere og krigsinvalider kan få følge med Forsvarets chartrete DC8 fly, i tillegg til den offisielle delegasjon som er utpekt, for å være til stede ved avduking av norsk minnesmerke...
23.Bestemmelsen om ni prosent tillegg går på tvers av snakket om rammebetingelser for de forskjellige næringene.
24.Bilen blir satt i serieproduksjon i august, og i løpet av første modellår tar vi sikte på å lage 9000 biler - som kommer i tillegg til våre andre modeller som det nå er lange ventelister på, sier Sten Wennlo, sjef for Saabs personbildivisjon.
25.Blant annet har saker vedrørende egenandel kommet i tillegg til våre tidligere oppgaver, sier han.
26.Brødrene Lars og Jon Rønningen samt Klaus Mysen er å betrakte som Akandidater, det vil si at de har et realistisk håp om å komme blant de fire beste i OL, i tillegg har vi tre Bkandidater, eller utøvere som kan regne med å komme blant de åtte beste.
27.Bud Johnson, Fathead Newman, James Cly, Harold Land og Billy Harper, i tillegg til Illinois Jacquet og Arnett Cobb.
28.De fleste andeler blir fortsatt kjøpt under ordningen aksjesparing med skattefradrag (AMS), men stadig flere personer kjøper andeler også i tillegg til AMSkvoten, sier adm. direktør Kirsten Andersen i Norfond.
29.De informert kilder sa at avtalen omfatter avanserte bakketilluft raketter, i tillegg til forskjellige ikke oppgitte typer militærutstyr.
30.De med høyere lønnsinntekt (i statsadministrasjon og privat virksomhet) har oftest sikret seg andre inntekter i tillegg til lønningen og vil ikke bli særlig skadelidende.
Your last searches