Norwegian-French translation of tokt.

You were trying to translate the word tokt from Norwegian to French.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Dersom en eventuell ubåt ikke frivillig kommer til overflaten, må det være den stat som har beordret sin ubåt på et folkerettstridig tokt inn på et annet lands territorium som må bære ansvaret om ubåten blir skadet eller ødelegges og menneskeliv skulle gå tapt.
2.Det er derfor grunn til å merke seg at flyaktiviteten betegnes som" stor", og at det ikke opplyses noe om antall tokt eller typer av fly som har deltatt hittil.
3.Forberedelsene i K / V" Andenes" tokt til Antarktis med Norsk Polarinstitutts Sydpolekspedisjon har også vært omfattende, blant annet med spesielle isprøver ved Svalbard, opplyser han.
4.I pinsen skal båtfolket på tokt, og hyttefolket innta sommerhyttene.
5.Når går årets første tokt ?
6.Aftenposten ble med ut på et weekend tokt for voksne som ville lære mer om seiling og sjømannsliv.
7.Aftenposten var på tokt med tre patruljer.
8.Både ekspedisjonsleder, glasiolog Olav Orheim og skipssjef Torstein Myhre understreker at alt ligger vel til rette for et vellykket tokt.
9.Da Storbritannia før jul kom med en henvendelse om hangarskipet" Invincible" kunne besøke Japan under sitt tokt i denne del av verden, ble det øyeblikkelig spurt om fartøyet hadde kjernevåpen ombord og hvordan regjeringen i så fall skulle forholde seg.
10.De drar på tokt med Berge Viking uten sine ektemenn for å lære på egen hånd.
11.De to toktene vil gå ut fra Kristiansand, og avhengig av værforholdene regner man med anløp i minst en utenlandsk havn på hvert tokt.
12.Den nasjon som sender en ubåt inn i våre farvann på ulovlig tokt, må bære det fulle ansvar, fastslår artikkelforfatteren.
13.Den nasjon som sender en ubåt inn i våre farvann på ulovlig tokt, må bære det fulle ansvar.
14.Den totale solformørkelsen inntraff nøyaktig den 3. august og skjedde i samme stund som Athens flåte skulle til å legge ut på et lengre tokt.
15.Det er planlagt et tokt fra 18. juni til 1. juli, og ett fra 2. til 15. juli.
16.Det gjelder f. eks. ved tokter av de langtrekkende bombefly Tu26, som kom fra Østersjøområdet, og som opererte med Olenogorsk på Kola som mellomstasjon for tokt vestover i Norskehavet.
17.Det nye forsknings, isbryter og forsyningsskipet" Polarstern" avsluttet da et 132 døgns tokt i Nordishavet, med anløp i Longyearbyen, Tromsø og Ålesund og med 12 nordmenn blant de 200 forskere og teknikere som arbeidet ombord under deler av toktet.
18.Disse flyene foretar allerede demonstrative tokt i nærheten av Sovjet Unionens grense, fortsetter Røde Stjerne.
19.Efter planene skal vi ut på årets tokt syvende mai, og årets langtur vil gå til Canada.
20.En av Marinens helter fra krigen, viseadmiral Skule Storheill, 77 år gammel, er igjen på tokt i kjente farvann.
21.En billedbok om tokt med Klosters cruiseskip S / S" Norway" lanseres ihøst av Ålesundforlaget Nordvest.
22.En nylig utkommet bok, skrevet av kontreadmiral Nils A. Owren, går inn for en hård linje overfor det som kan være fremmede, ikkeallierte undervannsbåter på ulovlige tokt i norske fjorder og nære kystfarvann.
23.Engervik hadde imidlertid ikke vært ombord mer enn et tokt tidligere og kjente ikke til alle detaljer som kunne gi efterforskerne viktige holdepunkter.
24.Et nattlig tokt med spraymaling på Stovner stasjon sist helg har aktualisert kravet ytterligere.
25.Et syv måneders tokt til De vestindiske øyer med tidligere elever er under planlegging.
26.Fartøyets eier, Hussain Marafie, har alvorlige planer om å besette båten med arabisk og skandinavisk mannskap og legge ut på tokt fra Kuwait langt inne i Den arabiske gulf og ende opp i nordiske farvann.
27.Han er høvedsmann og" nest Vår Herre" når fembøringen er på tokt.
28.Han er nylig kommet tilbake fra en måneds tokt med forskningsfartøyet" Michael Sars".
29.Han er tilfreds med elevmannskapet sitt på tokt i Oslofjorden.
30.Han skulle bare ha visst om Dag og Brits nattlige tokt...