No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword tre støttende til. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Vår rolle i Norcemsaken er at vi fikk en henvendelse fra Norcems styre med forespørsel om vi ville tre støttende til.
2.Bare når man har med arbeidsgiverorganisasjon og fagbevegelse, bør det offentlige tre støttende til.
3.De færreste har nordmenn som kan tre støttende til.
4.De krever at den sosialdemokratiske regjering skal tre støttende til med flere penger for å redde verftet.
5.Den kom imidlertid så fort at jordmødrene slapp å tre støttende til.
6.Det er ellers knyttet kontakt med spesialister som kan tre støttende til, i de tilfeller arbeidstagere trenger sykdomsbehandling.
7.Det er idrettslagene på Ringerike som eier hallen, men mye tyder på at kommunen må tre støttende til, melder Ringerikes Blad.
8.Det er mulig at FBI i januar hadde inntrykk av at det ble bedt om å tre støttende til samtidig som Treholt kom til New York, uten å være klar over at han da anmodningen kom allerede hadde befunnet seg i USA i halvannet år.
9.En slik gjensidig støtte og omsorg bidrar til å skape harmoniske og ansvarsbevisste borgere, og fører til at det blir mindre behov for at det offentlige må tre støttende til med pleie og sosial hjelp.
10.Fylket har også erklært at det vil tre støttende til i en overgangsperiode.
11.I den strid som er i emning mellom bankfolk på begge sider av Atlanteren, finner ikke europeerne noen grunn til å glemme at de amerikanske banker og myndigheter i 1981 var lite villige til å tre støttende til da Polen ikke lenger greide å oppfylle sine gjeldsforpliktelser.
12.Ifjor måtte staten tre støttende til med ca. 80 milliarder kr. til underskuddsbedriftene.
13.Ikke alle barnehaver har en praktikant som kan tre støttende til.
14.Langtfra alle kvinner har greie ansettelsesvilkår, økonomi og familiemedlemmer som kan tre støttende til.
15.Levende, humoristisk og lett oppgitt skildrer Klæbo omskfitelige tider i Brødrene Halds nedlagte pianofabrikk i Roald Amundsens gate og med tungt utstyr på ryggen verden rundt, samt de merkeligste episoder som da politiet måtte tre støttende til for at Gerhardsen skulle få overrakt et ølkrus i Minneapolis, mens Jack Dempsey passet Klæbos utstyr under bordet til de prominente gjestene.
16.Man har kort og godt skjøvet problemene foran seg, i håpet om at staten en dag, når det ble riktig ille, ville tre støttende til.
17.Men renter og avdrag vil påføre hovedstaden årlige merutgifter på 80100 millioner dersom Staten ikke er innstilt på å tre støttende til også her.
18.Misjonen har også filippinske jordmødre i sin tjeneste, men fru Borghild må ofte tre støttende til under fødsler i hyttene.
19.Målet er at våre hjemmeboende eldre skal få en følelse av trygghet, at de har lege, hjemmesykepleiere og andre som kan tre støttende til når behovet er der.
20.NÅR slike forutsetninger imøtekommes i konkret planlagte fremstøt, er Regjeringen, ifølge stortingsmeldingen, også innstilt på å tre støttende til.
21.Og styringsgruppen for Prosjekt88 vil også se meget nøye på idrettens ansvar for å sikre utøverens fremtid, efter tiden som toppidrettsutøver gjennom å tre støttende til med tanke på skolegang og eventuelle jobber.
22.Også der er Regjeringen innstilt på å tre støttende til, men vil stille opp et sett av vilkår for at spesielle tiltak skal utløses på problemstedene.
23.PÅ samme tid vokser DDRbefolkningens krav om høyere levestandard - 80 prosent av østtyskerne følger vesttysk TV regelmessig - og her kan ikke lenger ØstEuropa og SovjetUnionen tre støttende til.
24.Siden heller ikke Wali kan telle, er det moren som må tre støttende til for å forklare familieforholdene.
25.Staten og Husbanken må tre støttende til dersom dagens målsetting i byfornyelsen skal nås.
26.Statens oppgave er ikke å overta forlagenes ansvar, men å tre støttende til når dette av nasjonale grunner synes påkrevet - og da fortrinnsvis gjennom generelle ordninger.
27.Stor fart i kurvene fører ofte til velt, og da må bakkemannskapene tre støttende til.
28.Til tross for moderne roterende sneploger opprettholdes vinterberedskapen også i våre dager av mannskaper med spader som må tre støttende til når værgudene herjer som verst om vinteren.
29.Vi kan tre støttende til i hjem som er rammet av sykdom, med fødsler og være avlastning for foreldre som har funksjonshemmede barn eller andre problemer, sier Ødegård.
30.Anneliese Dørum sa at man tar sikte på å opprette et fond som bl.a. kan tre støttende til overfor bedrifter i en redningsaksjon" når de er verd å redde".