Norwegian-French translation of uansett

Translation of the word uansett from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uansett in French

uansett
gradother quelque, quel que soit, pour aussi ... que
Synonyms for uansett
Anagrams of uansett
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet kan uansett ikke bøye av, og bør heller ikke gjøre det.
2.Det må slås fast som et prinsipp at egenbetaling skal være lik uansett om man går til fastlønnet lege, lege med avtale eller lege uten avtale.
3.Dette har jo også vært ønskemålet for politikerne, uansett hvilke holdninger de ellers har til alkoholpolitikken i det store og hele".
4.Egenandelen skal være den samme, uansett om legen eller fyioterapeuten har avtale med kommunen".
5.Egenandelen skal være den samme, uansett om legen eller fysioterapeuten har avtale med kommunen.
6.Ernæringslære" er derfor et fint hjelpemiddel for den som vil lære litt mer om ernæring, uansett bakgrunn.
7.Fram" skulle nemlig sydover uansett.
8.Fritt Norge med NATO" er ikke i tvil om at landets politiske ledelse uansett hvilke politiske partier den har gått ut fra, ikke vil ha noe alternativ hvis den stilles på den ytterste sikkerhetspolitiske prøve.
9.Gartneriensemblet" heter den, og uansett hva han sier om at allting er funnet på, gartneriet Olsens Enke er virkelig nok der det ligger på Skøyen, han kan gjerne gi det et annet navn.
10.God blir han uansett i Sarajevo.
11.Han vil uansett bli en hard nøtt å knekke i OLbakkene, men han kan da ikke holde på den kanonformen han har inne nå helt frem til OL," mente oppgitte konkurrenter under hoppuken.
12.Hvilken nåværende eller tidligere norsk idrettsmann eller kvinne, uansett idrettsgren, synes De er den største av dem alle ?
13.Jeg tror at det er viktigere at stadig flere kan snakke direkte sammen, uansett hvilket sprog de bruker.
14.Jeg tror det er viktigere at stadig flere kan snakke direkte sammen, uansett hvilket sprog de bruker.
15.Men dersom ikke Sp. og Kr. F. gjør helomvending, vil andre trinn ikke kunne avfyres hverken i denne eller neste stortingsperiode, uansett hvilket regjeringsalternativ som vinner det kommende valget.
16.Mitt poeng er nok en gang at man må basere seg på de data om virkligheten som er tilgjengelig, uansett om man kunne ønske at det var annerledes.
17.Når et barn uansett nedre alder tas opp i institusjon under helsevesenet utenfor barnets hjemkommune, skal institusjonen undrerette skolestyret i barnets hjemkommune, som skal sende melding til skolestyret i institusjonens vertskommune.
18.Seksuelt slaveri forekommer i alle situasjoner hvor kvinner eller piker ikke kan forandre livsvilkårene sine, hvor de ikke kan slippe ut, uansett hvordan de er kommet inn i disse forholdene, og hvor de er utsatt for vold og utnyttelse.
19.Uansett hva som skjer, vil vi støtte opp om de to som er skjøvet ut av Drama.
20.Uansett hvem som kastet frem de tanker og argumenter Nei til Atomvåpen fører til marken, så hviler de på sin egen tyngde og sin egen logikk," skriver en mann i fredsbevegelsen i anlednng av Treholtsaken.
21.Uansett hvilke restriksjoner de sovjetiske ledere pønsker ut - og det er neppe få - så må ikke de brukes som påskudd for å innføre noe liknende her.
22.Uansett hvilken beslutning som treffes, er det efter Oljedirektoratets mening fortsatt behov for dyktige utenlandske operatører på norsk sokkel.
23.Uansett hvor godt eller hvor dårlig De er orientert om den nye legeavtalen, hvilket inntrykk sitter De igjen med - vil den gi et bedre eller dårligere helsevesen enn vi hadde før, eller mener De det ikke vil bli særlig forandring ?
24.Uansett hvordan Regjeringens budsjettforslag hadde sett ut, ville det i Arbeiderpartiets øyne vært for dårlig, og overbudet ville ikke latt vente på seg.
25.Uansett på hvilken dag du åpner din avis, vil du alltid finne en eller annen melding fra et ellet annet sted i verden om et eller annet menneske som er fengslet, torturert eller henrettet fordi vedkommendes meninger eller religiøse oppfatning ikke passet makthaverne.
26.Ved å støtte Aksjon Amnesty 1984 kan den enkelte bidra til å hjelpe voldsofre og deres familier juridisk og medisinsk og til å bedre organisasjonens evne til å reagere raskt på brudd på menneskerettighetene, uansett hvor de forekommer.
27.Voksenpop," sier noen, men melodiene har en skjønnhet som de fleste smelter for - uansett alder.
28.Voksne har rett til å dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter innenfor det offentlige utdannelsessystem, uansett hvordan de har skaffet seg kunnskaper.
29.Alle brudd på de grunnleggende menneskerettigheter, inkludert mishandling av samvittighetsfanger, må fordønmes uansett politisk system.
30.Alle som vil trene kan sette i gang, uansett alder.
Your last searches