Norwegian-French translation of utfelling

Translation of the word utfelling from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utfelling in French

utfelling
kjeminoun précipitation [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Til nød kan vi si at de virker som de krystallkornene vi slipper ned i kjemiske oppløsninger, og som får de forskjellige stoffene til å røpe seg gjennom utfelling av plutselig farge.
2.En ingeniør ved Statens teknologiske institutt sier at utfelling av f.eks. formaldehyd fra mange limte produkter (særlig sponplater) er velkjent.
Your last searches