Norwegian-French translation of utmanøvrere

Translation of the word utmanøvrere from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utmanøvrere in French

utmanøvrere
konkurrentverb déjouer, emporter en tactique
More examples
1.INDIRA Gandhi og hennes krets har utviklet sin spesielle metode for å utmanøvrere delstatsregjeringer kontrollert av opposisjonen.
2.Jean forsøker aldri å utmanøvrere sopranen ved å holde tonene for lenge eller gå rundt henne så hun må snu ryggen til publikum.
3.Magasinet, som blir trykt av det autoritative Janes Publications, påpekte i en separat artikkel at de sovjetiske utbåtene som har hjemsøkt den svenske skjærgården de siste årene, har klart å utmanøvrere det svenske forsvarssystemet ved hjelp av" overlegen teknologi".
4.Statsministeren og hennes krets har utviklet en sinnrik teknikk for å utmanøvrere opposisjonelle delstatsregjeringer muligens uten å bryte forfatningens bokstav, men avgjort i strid med dens ånd.
5.Den var et" minikupp", et forsøk fra Deng Liqun på å utmanøvrere den mer liberale partisjef Hu Yaobang, rapporterte et radikalt Hongkongtidsskrift med spesielt gode Pekingkontakter.
6.Forutsetningen for å gå videre med SDI er at man kommer til at det vil være klart lettere å bygge ut et romvåpenforsvar enn å ødelegge det, eller å utmanøvrere det med stadig flere atomstridshoder.
7.Gjennom alle år, særlig efter at Pietro Nenni i 1965 fikk ham inn i partiets landsstyre, har han ikke skydd noen midler for å utmanøvrere venstresiden i partiet.
8.Med sin radikale profil kan det lykkes Lafontaine å utmanøvrere De grønne som ellers i landet ifølge meningsmålinger er i sterk fremgang.
9.Men Nakasone har en mulighet til å utmanøvrere sine rivaler.
10.Og forteller videre om russerne som vil forsøke å utmanøvrere Star Warsforsvaret, f. eks. ved å beskytte rakettene med et lag av karbon, ved å la rakettene rulle rundt i lengdeaksen og ved å sende tusener av falske stridshoder i tillegg til de anslagsvis 8000 de har idag.
11.Under utformingen av trygdereformene overrasket han mange politiske venner og motstandere ved å utmanøvrere, utkonkurrere regjeringens" storsparer", finansminister Nigel Lawson.
Similar words

 
 

utmanøvrere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utmanøvrereutmanøvrerendeutmanøvrert
Indikative
1. Present
jegutmanøvrerer
duutmanøvrerer
hanutmanøvrerer
viutmanøvrerer
dereutmanøvrerer
deutmanøvrerer
8. Perfect
jeghar utmanøvrert
duhar utmanøvrert
hanhar utmanøvrert
vihar utmanøvrert
derehar utmanøvrert
dehar utmanøvrert
2. Imperfect
jegutmanøvrerte
duutmanøvrerte
hanutmanøvrerte
viutmanøvrerte
dereutmanøvrerte
deutmanøvrerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utmanøvrert
duhadde utmanøvrert
hanhadde utmanøvrert
vihadde utmanøvrert
derehadde utmanøvrert
dehadde utmanøvrert
4a. Future
jegvil/skal utmanøvrere
duvil/skal utmanøvrere
hanvil/skal utmanøvrere
vivil/skal utmanøvrere
derevil/skal utmanøvrere
devil/skal utmanøvrere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utmanøvrert
duvil/skal ha utmanøvrert
hanvil/skal ha utmanøvrert
vivil/skal ha utmanøvrert
derevil/skal ha utmanøvrert
devil/skal ha utmanøvrert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utmanøvrere
duville/skulle utmanøvrere
hanville/skulle utmanøvrere
viville/skulle utmanøvrere
dereville/skulle utmanøvrere
deville/skulle utmanøvrere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utmanøvrert
duville/skulle ha utmanøvrert
hanville/skulle ha utmanøvrert
viville/skulle ha utmanøvrert
dereville/skulle ha utmanøvrert
deville/skulle ha utmanøvrert
Imperative
Affirmative
duutmanøvrer
viLa oss utmanøvrere
dereutmanøvrer
Negative
duikke utmanøvrer! (utmanøvrer ikke)
dereikke utmanøvrer! (utmanøvrer ikke)
Your last searches