Norwegian-French translation of uttrykk

Translation of the word uttrykk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uttrykk in French

uttrykk
ordnoun expression [f], tournure de phrase [f], terme [m]
  lingvistikknoun locution [f]
Synonyms for uttrykk
Derived terms of uttrykk
Similar words

 
 

More examples
1.Aftenpostens hovedanliggende er, så vidt jeg forstår, å irettesette norske politikere for at de har" lagt seg til en debattform og tatt i bruk ord og uttrykk om politiske motstandere som vi alle burde være spart for".
2.Andre meninger enn Klevens kommer ikke til uttrykk idag.
3.Annex" er ikke et uttrykk for ønsket om" å efterape alt det som kommer utenfra", slik det ofte har vært innvendt mot norske kunstnere som søker nye veier.
4.Besudlingen og latterliggjørelsen, parodieringen av karnevalstradisjonen i Brasil", som Maria Theilman Geelmuyden i et innlegg nylig fant at karnevalet i Oslo 1984 var et uttrykk for, var tvertimot fornektelsen og begrensningen av den utopi som delvis ble realisert med karnevalet" siste mai".
5.Denne påstand ble begrunnet med at den vestlige pasifisme og slagordet" heller rød enn død" er uttrykk for verdioppløsning og nihilisme, og et signal til USSR om, at det vestlige menneske ikke lenger finner noe som gir livet mening.
6.Det er ikke mulig å få Sovjet eller Norge med på noe mer enn det avtalen gir uttrykk for" ?
7.Det grotesk hyklerske i den sovjetiske pressemeldingen kommer best til uttrykk i bekymringen over tidspunktet for spionavsløringen.
8.Det jeg søker fremfor alt er uttrykk - lexpression".
9.Det kan være uttrykk for mistillit til politikerne - som værer stemmer på alle kanter og har en iboende tilbøyelighet til å plukke ut godbitene og la resten være.
10.En katastrofe for kollektivtrafikken", er også av de uttrykk som brukes.
11.Eplet faller ikke langt fra stammen", er et uttrykk som ofte går igjen i idretten.
12.Fellesaksjonen mot porno og prostitusjon" understreket at man betrakter avkledte kvinner på badestrender som en seier for kvinnebevegelsen og et uttrykk for at man ser mer naturlig på kvinnekroppen.
13.Flere bystyremedlemmer gav overfor Aftenposten uttrykk for at slike demonstrasjoner" i en ellers saklig atmosfære" virket mot sin hensikt.
14.Frynsegoder" er et noe ladet uttrykk i arbeids og næringslivet.
15.Helsedirektøren vil på bakgrunn av drøftelsen med sosialminister Heløe idag gi uttrykk for at det arbeide som nå pågår, og der helsedirektøren deltar, vil kunne gi tilfredsstillende løsninger på de akutte problemene i direktoratet.
16.Helt fra skoledagene glir uttrykk som" La være, så gjør du ingen tabbe" naturlig inn i bevisstheten, som en slags del av mønsterplanen.
17.Hvis en står i valget mellom to uttrykk for samme tanke, er det lurt å bestemme seg for det som er entydig, og sjalte ut det som gir uønskede assosiasjoner".
18.Hvor mange divisjoner har Paven", spurte Stalin, og ga dermed uttrykk for det sprog han forsto.
19.Imbecile", som er et uttrykk for manglende intelligens, henspiller i særlig grad på hvor ofte man opplever nettopp dette i de daglige møter med blant annet aviser, ukeblader og gjennom fjernsynet.
20.Ingen norsk regjering kan idag gi uttrykk for noen slags forståelse for de metoder Ronald Reagan og CIA har tatt i bruk overfor Nicaragua.
21.Jeg opplever aldri nøden så vond som når den er gullinnfattet" Kvinnen fornekter seg heller ikke når hun skulle gi uttrykk for sin hengivenhet ovenfor Jesus.
22.Jeg tror jeg er godtatt som en av gutta", er et uttrykk som flere av kvinnene i undersøkelsen bruker for å beskrive tilfredsstillende forhold.
23.Jern og Metall ikke hadde fått tilbud om en avtale som ga et klart prinsippielt uttrykk for at målet med det utredningsarbeid som nå skal finne sted, er innføring av lik arbeidstid for arbeidere og funksjonærer på 37,5 timer i uka.
24.Kanskje parolen" Bedre rød enn død" gir uttrykk for en ideologisk ønsketenkning som også De er smittet av ?" - og her sjønner jeg ikke hva hun mener, men siden hun tydeligvis ikke skjønner hva jeg mener, kan jeg jo hjelpe henne litt på vei.
25.Keiserens nye klær," er et uttrykk som jeg har benyttet tidligere.
26.Kirkens helbredende tjeneste" er et uttrykk som er hentet fra det engelske" Healing Ministry".
27.Ko yaa nis qatsi" er et uttrykk fra hopiindianernes sprog og betyr" Liv som har mistet sin harmoni", Filmen heter" Koyaanisqatsi" og forteller gjennom musikk av Filiph Glass om land og by - industriens og byenes vekst settes opp imot naturens skjønnhet.
28.Konemishandler" er et pent uttrykk, skal vi tro Tina, og til slutt så havnet hun på sykehus, der pulsen hennes stoppet å slå.
29.Laath oss tala vort fader moll och moder moll" nokre uttrykk for norsk språkleg identitet på 1400tallet.
30.Lekker i begge ender" er et uttrykk som ble oppfunnet under siste kommunevalg, og det er et uttrykk som i sannhet passer på Watford denne sesongen.
Your last searches